Nadchodzące obowiązki podatników w branży deweloperskiej

17.05.2022, 11:00-16:00

SZKOLENIE STACJONARNE – WARSZAWA

Wszystko wskazuje na to, iż od połowy roku (tj. od lipca 2022 r.) ponownie będziemy świadkami rewolucji podatkowej w obszarze szeroko rozumianych wynagrodzeń, co tylko wpisuje się w trwającą od dłuższego czasu niestabilność systemu podatkowego. Nie powinno to jednak uśpić czujności podatników w zakresie innych obowiązków, szczególnie iż niektóre z nich w dalszym ciągu nie doczekały się precyzyjnej wykładni zasad ich wypełniania. Na powyższe nakładają się także dodatkowe wyzwania obecnej rzeczywistości takie jak wojna, kryzys uchodźczy czy też przygasający COVID-19. 

Dlatego też podczas najbliższego spotkania przedstawimy i omówimy „Mapę drogową” najważniejszych powinności, które podatnicy branży deweloperskiej powinni wypełnić w najbliższych miesiącach.  

Podejmiemy także tematy związane z wojną w Ukrainie oraz przewidywanym zakończeniem stanu epidemii COVID-19.

Agenda:  

 1. Obowiązki dokumentacyjne w zakresie transakcji z rajami podatkowymi:
 • Jak ostatecznie podejść do kwestii transakcji z rajami podatkowymi bazując na dwóch projektach objaśnień podatkowych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów?
 • Jakie oświadczenia pozyskiwać od kontrahentów?
 • Jakie okoliczności weryfikować w oparciu o inne źródła niż oświadczenia kontrahentów?
 • Jakie transakcje dokumentować?
 • Jak powinna wyglądać dokumentacja?
 • Co nam grozi za brak dokumentacji?
 1. Obowiązki raportowania struktury własnościowej spółek nieruchomościowych:
 • Które podmioty raportują (spółka / wspólnicy)?
 • W jakim terminie?
 • Na jakim formularzu?
 • Co nam grozi za brak raportowania?
 1.  Jak przygotować się na „ukryte dywidendy”:
 • Jakie świadczenia stanowią „ukrytą dywidendę”?
 • Wyłączenia
 • Co można zmienić przez wejściem przepisów w życie?
 1. Rozwiązania podatkowe w związku z wojną w Ukrainie:
 • Działania humanitarne
 • Wsparcie pracowników
 • Zatrudnianie Ukraińców
 1. Ustanie stanu epidemii COVID – co to oznacza z perspektywy podatkowej?
 • Zmiany terminów
 • Zmiany zasad raportowania
 1.  Istotne interpretacje i orzeczenia:
 • VAT od przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – interpretacja ogólna
 • VAT przy sprzedaży nieruchomości komercyjnych – pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Prelegentka:

Agnieszka Binkowicz – radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Od wielu lat z powodzeniem i pasją prowadzi szkolenia podatkowe dla przedsiębiorców, jest także wykładowcą akademickim. Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie praktyczne, które zdobyła, pracując zarówno jako wewnętrzny doradca podatkowy w dużych korporacjach międzynarodowych, jak również w firmie konsultingowej Deloitte. Obecnie prowadzi własną kancelarię podatkowo – prawną. Jest zwolennikiem stosowania w podatkach zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” dlatego uważa, że nieodzownym elementem zarządzania ryzykiem podatkowym w każdym przedsiębiorstwie są systematyczne szkolenia kadry zaangażowanej w rozliczenia podatkowe. 

Lokalizacja:

Novotel Centrum
Marszałkowska 94/98 Warszawa  

Rejestracja: Strefa PZFD