Nowy JPK_V7M/V7K

22.09.2020, godz. 11:00-13:00

Tematyka:

Nowy JPK_V7M/V7K

Agenda: 

Szczegółowy zakres danych zawartych w części deklaracyjnej nowego JPK 
Szczegółowy zakres danych zawartych w części ewidencyjnej nowego JPK 
1.  Zakres danych ewidencji sprzedażowej: 
 • podstawa opodatkowania i podatek należny poszczególnych rodzajów transakcji, 
 • kody i oznaczenia identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU klasyfikacja branżowa), 
 • kody i oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy kontrahentami, 
 • kody i oznaczenia dla transakcji międzynarodowych, 
 • kody i oznaczenia dla transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności, 
 • kody i oznaczenia dla transakcji dotyczące voucherów. 
2. Zasady ujmowania transakcji nietypowych oraz obrotu paragonowego 
 • faktury do paragonów, 
 • faktury uproszczone, 
 • dokumenty z kasy fiskalnej, 
 • dokumenty wewnętrzne. 
3. Zakres danych ewidencji zakupowej 
 • wartość netto oraz wysokość podatku naliczonego, 
 • zakupy z pełnym oraz ograniczonym prawem do odliczenia, 
 • współczynnik / prewspółczynnik, 
 • kody i oznaczenia dowodów nabycia. 
4. Zasady ujmowania korekt w części ewidencyjnej i deklaracyjnej nowego JPK 
5. Błędy oraz pomyłki w raportowaniu 
6. Sankcja administracyjna (500 zł) za błąd w ewidencji VAT 
7. Objaśnienia Ministra Finansów w zakresie nowego JPK 
8. Problemy praktyczne związane z wdrożeniem nowego JPK 

Prelegentka:

mec. Agnieszka Binkowicz – radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Od wielu lat z powodzeniem i pasją prowadzi szkolenia podatkowe dla przedsiębiorców, jest także wykładowcą akademickim. Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie praktyczne, które zdobyła, pracując zarówno jako wewnętrzny doradca podatkowy w dużych korporacjach międzynarodowych, jak również w firmie konsultingowej Deloitte. Obecnie prowadzi własną kancelarię podatkowo – prawną. Jest zwolennikiem stosowania w podatkach zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” dlatego uważa, że nieodzownym elementem zarządzania ryzykiem podatkowym w każdym przedsiębiorstwie są systematyczne szkolenia kadry zaangażowanej w rozliczenia podatkowe.

Rejestracja: biuro@pzfd.pl