Ceny transferowe dla deweloperów komercyjnych

27 czerwca 2019 

Warszawa

Tematyka

Ceny transferowe dla deweloperów komercyjnych. 

Szczegółowa agenda

Definicja podmiotów powiązanych / ustalenie powiązań miedzy podmiotami / podmioty zobowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych,
Progi transakcyjne,
Zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych w oparciu o przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. oraz od 1 stycznia 2019 r.,
Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego dla podmiotów krajowych – zasady i warunki,
Analiza danych porównawczych / analiza zgodności z warunkami rynkowymi,
Metodologia ustalania cen / polityka cen transferowych,
Transakcje o niskiej wartości dodanej,
Transakcje finansowe (pożyczki, gwarancje, poręczenia),
• Korekty cen transferowych,
• Master file,
• CIT – TP,
• Kontrole cen transferowych,
• Najnowsze interpretacje i orzecznictwo


Prelegentka szkolenia: 

Agnieszka Binkowicz radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Od wielu lat z powodzeniem i pasją prowadzi szkolenia podatkowe dla przedsiębiorców, jest także wykładowcą akademickim. Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie praktyczne, które zdobyła pracując zarówno jako wewnętrzny doradca podatkowy w dużych korporacjach międzynarodowych,  jak również w firmie konsultingowej Deloitte. Obecnie prowadzi własną kancelarię podatkowo – prawną. Jest zwolennikiem stosowania w podatkach zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” dlatego uważa, że nieodzownym elementem zarządzania ryzykiem podatkowym w każdym przedsiębiorstwie są systematyczne szkolenia kadry zaangażowanej w rozliczenia podatkowe.

Zapisy: biuro@pzfd.pl