Nowelizacja przepisów VAT i CIT oraz omówienie tematów z zakresu AML, MDR i ochrony sygnalistów

27 lutego 2020

Warszawa

Tematyka:

Nowelizacja przepisów VAT i CIT oraz omówienie tematów z zakresu AML, MDR i ochrony sygnalistów.

Opis: 

W pierwszej części naszego spotkania przyjrzymy się tematowi bieżącemu, związanemu z zapowiadaną na kwiecień 2020 roku nowelizacją przepisów w zakresie VAT i CIT. W dalszej części skupimy się na tematach typu compliance związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz raportowaniem schematów podatkowych (MDR). Na zakończenie omówimy aspekt ochrony sygnalistów, w tym praktyczne ujęcia funkcjonowania wskazanych instytucji w branży deweloperów komercyjnych. 

Agenda szkolenia:

 • Nowelizacja przepisów VAT i CIT zapowiadana na kwiecień 2020 roku (cześć regulacji będzie obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia 2020 roku)
 • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML):
  – przypadki w których deweloperzy stają się podmiotami obowiązanymi z zakresu AML
  – obowiązek posiadania wewnętrznej procedury AML
  – weryfikacja kontrahentów pod kątem AML w praktyce
  – CRBR – obowiązek zgłoszenia do kwietnia 2020 roku
 • MDR – czas na raportowanie MDR-3
 • Dyrektywa UE dotycząca ochrony sygnalistów oraz polskie regulacje dotyczące tzw. “małego sygnalisty”

Prelegentka szkolenia: 

mec. Agnieszka Binkowicz – radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Od wielu lat z powodzeniem i pasją prowadzi szkolenia podatkowe dla przedsiębiorców, jest także wykładowcą akademickim. Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie praktyczne, które zdobyła pracując zarówno jako wewnętrzny doradca podatkowy w dużych korporacjach międzynarodowych, jak również w firmie konsultingowej Deloitte. Obecnie prowadzi własną kancelarię podatkowo – prawną. Jest zwolennikiem stosowania w podatkach zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” dlatego uważa, że nieodzownym elementem zarządzania ryzykiem podatkowym w każdym przedsiębiorstwie są systematyczne szkolenia kadry zaangażowanej w rozliczenia podatkowe.

Informujemy, że szkolenie jest bezpłatne dla wszystkich Członków Firm zrzeszonych w PZFD.

Zapisy: biuro@pzfd.pl