Cyfryzacja procesu budowlanego i planowania przestrzennego

8.12.2020, godz. 11:00-13:00

Temat:

Cyfryzacja procesu budowlanego i planowania przestrzennego 

I część – cyfryzacja procesu budowlanego

1. Postępowanie elektroniczne przed organem administracji publicznej 
a) rodzaje podpisów elektronicznych 
b) elektroniczne doręczanie pism 
c) elektroniczne uzyskanie dokumentów 

2. Postępowanie elektroniczne w procesie budowlanym 
a) zmiany w prawie budowlanym – projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (etap prac legislacyjnych) 
b) lista aktualnie dostępnych wniosków składanych online 
c) elektroniczny dziennik budowy 
d) elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB) 
e) konto inwestora 
f) centralna ewidencja emisyjności budynków 

3. Projekt BIM 

II część – cyfryzacja planowania przestrzennego 

1. Czym są systemy GIS 
2. Prezentowanie zasobów geoinformacyjnych w Internecie 
3. Zadania geoportali 
4. Możliwości zastosowania informacji przestrzennej GIS 
5. Podstawy prawne 
6. Najnowsze zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Prelegenci:

część I – dr Joanna Dziedzic-Bukowska – radca prawny, właścicielka kancelarii Dziedzic-Bukowska, prowadzącej sprawy z zakresu nieruchomości i budownictwa. Autorka licznych publikacji, w tym artykułów i glos związanych z tematyką procesu inwestycyjno-budowlanego oraz postępowania sądowoadministracyjnego. Współautorka Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Leksykonu budowlanego. 

część II – Grzegorz Chojnacki – urbanista architekt, właściciel pracowni urbanistycznej KANON, uprawnienia urbanistyczne nr 1628, Rzeczoznawca Polskiej Izby Urbanistów certyfikat nr 19/2014, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewidencyjny MA/03/005.

Rejestracja:

biuro@pzfd.pl