Decyzje środowiskowe, prawo wodne i prawne aspekty remediacji gruntów

22 sierpnia 2019
Gdańsk 

Tematyka

1. Decyzje środowiskowe, oceny oddziaływania na środowisko – ostanie zmiany prawne oraz bieżąca praktyka.
Podczas spotkania zostaną omówione najnowsze zmiany w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także związana z postępowaniami środowiskowymi bieżąca praktyka lokalnych organów.

2. Prawo wodne i jego wpływ na branżę deweloperską.
Znaczna część terenów Trójmiasta znajduje się na terenach ujętych w mapach zagrożenia powodziowego. Jak przygotować się na wodnoprawne obostrzenia związane z zagrożeniem powodziowym? Jakie inwestycje wymagają zgód wodnoprawnych? Kiedy należy obawiać się prawa pierwokupu w związku z wodami śródlądowymi? Na te oraz inne pytania odpowiemy podczas szkolenia.

3. Prawne aspekty remediacji gruntów.
Dostępność gruntów jest jedną z większych bolączek inwestorów. Jak wskazuje JLL (http://eurobuildcee.com/?page=news&id=37627), coraz częściej sięga się po tereny wymagające remediacji, a na rynku można spodziewać się wzrostu zainteresowania projektami, które jej wymagają. Podczas spotkania przedstawimy prawne aspekty tego typu przedsięwzięć.

Zachęcamy Państwa do przesyłania na adres: mateusz.stachewicz@pzfd.pl zanonimizowanych case’ów, które będziemy mogli poruszyć na szkoleniu.

Szkolenie poprowadzą eksperci Kancelarii Radców Prawnych Otawski, Dziura, Jędrzejewski i Partnerzy: 

Dr Piotr Otawski – wieloletni pracownik Ministerstwa Środowiska (wiceminister środowiska, Główny Konserwator Przyrody), nauczyciel akademicki, współtwórca dużego projektu kompleksowej reformy prawa, projektu Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko.

Mec. Andrzej Dziura – Ekspert w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, prawnych aspektów korzystania ze środowiska, planowania przestrzennego oraz regulacji dotyczących procesu inwestycyjnego.

Do udziału w szkoleniu zaproszeni zostali także przedstawiciele lokalnej administracji.

Zapisy: biuro@pzfd.pl