Nowelizacja prawa budowlanego z dnia 13 lutego 2020 r. oraz zmiany wynikające z tarczy antykryzysowych

21 maja 2020, 10:00-12:00

Tematyka:

Nowelizacja prawa budowlanego z dnia 13 lutego 2020 r. oraz zmiany wynikające z tarcz antykryzysowych.

Prelegenci:  

adw. dr Lucyna Staniszewska 
apl. radc. Aleksander Moroz 
Kancelaria FILIPIAK BABICZ LEGAL 

REJESTRACJA

 

Agenda webinarium: 

1. Prawo budowlane a tarcza antykryzysowa​​​​​​​ 
Zmiany w prawie budowlanym wynikające z tarczy antykryzysowej i ich wpływ na proces inwestycyjno-budowlany 

2. Nowa definicja obszaru oddziaływania obiektu budowlanego – zawężenie kręgu stron postępowania o pozwolenie na budowę 
Nowe brzmienie przepisu – jaki będzie zakres zmian w wyznaczaniu stron postępowania o pozwolenie na budowę? 
Różnice między zagospodarowaniem a zabudową terenu 
Cel zmiany 

3. Zasada pewności prawa w nowelizacji prawa budowlanego 
Możliwość wydania decyzji o pozwoleniu na budowę po zakończeniu budowy i wpływ tej regulacji na dotychczasowe problemy związane z tym zakazem 
Ograniczenie możliwości stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

Przerwa 

4. Rozpoczęcie oraz zakończenie robót budowlanych 
Jakimi dokumentami trzeba będzie dysponować aby rozpocząć budowę? 
Nowe obowiązki uczestników procesu budowlanego 
Oddanie budynku do użytku – nowe przepisy 
Narzędzia dla PINB w celu wymuszenia oddania obiektu budowlanego do użytku 

5. Zmiany w zakresie pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych; Istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego 
Nowy sposób sformułowania sytuacji, w których inwestor zwolniony jest od uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych 
Zmiany w zakresie zwolnień 
Kiedy i w jakich przypadkach możliwe będzie odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowalnego? 
Zmiany projektu technicznego w czasie trwania budowy 
Wyłączenia od obowiązku uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 

6. Nowy kształt projektu budowlanego; odstępstwo od przepisów technicznych 
Nowy podział projektu budowlanego 
Projekt techniczny – istota, jaki jest wpływ jego wyodrębnienia na proces inwestycyjny 
Co i kiedy będą sprawdzały organy przed i po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę 
Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
Nowe regulacje w zakresie wniosku o odstępstwo od przepisów technicznych 
Ograniczenie przypadków stosowania odstępstwa oraz wyłączenia 

Przerwa 

7. Legalizacja samowoli budowlanych w świetlne nowelizowanych przepisów 
Zmiany w zakresie dotychczasowego postępowania legalizacyjnego 
Uproszczona procedura legalizacyjna 
Legalizacja budynków wybudowanych przed 1 stycznia 1995 r. 

8. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz inne zmiany wprowadzane przez ustawę 
Zgoda zbywcy nieruchomości na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę 
Zmiany w innych przepisach