Nowelizacja Prawa budowlanego – co czeka uczestników procesu inwestycyjnego od 19 września 2020 r.

2.09.2020, godz. 11:00 – 14:00

Temat:

Nowelizacja Prawa budowlanego – co czeka uczestników procesu inwestycyjnego od 19 września 2020 r.

Agenda webinarium: 


Część I
 1. Omówienie zasadniczych zmian zmierzających do uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjnego wynikających z nowelizacji ustawy Prawo budowlane.
 2. Zgoda na odstępstwo – modyfikacje i wyłączenia.
 3. Regulacji odnoszące się do nowego zakresu projektu budowlanego, w szczególności projektu techniczny z uwzględnieniem projektu rozporządzenia w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego.
 4. Zmiany w procedurze uzyskiwania pozwoleń na budowę, w tym zakres weryfikacji projektu budowlanego przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.
 5. Omówienie nowego katalogu istotnych odstępstw ze wskazaniem ryzyk i luk wynikających z nowych regulacji.
 6. Zmiana regulacji dotyczącej przeniesienia pozwolenia na budowę na nowego inwestora.
 7. Zmiany w procedurze pozyskiwania pozwoleń na użytkowanie – zakres sprawdzenia projektu technicznego, doprecyzowanie przypadków pozyskiwania decyzji przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych, rozszerzenie zakresu obowiązkowej kontroli oraz nowe regulacje dotyczące kar za przystąpienie do użytkowania bez pozwolenia. 

Część II
 1. Przewidywane skutki przyjętych zmian dla inwestorów.
 2. Zwiększenie zakresu odpowiedzialności projektantów.
 3. Przepisy przejściowe i końcowe jako kluczowy aspekt przygotowywania się do wdrożenia nowelizacji.
 4. Ocena nowych regulacji. 

Prelegentka:

Joanna Sebzda-Załuska – radca prawny, partner w kancelarii GWW kierujący praktyką Proces inwestycyjny. Zajmuje się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego oraz projektów deweloperskich. Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie ochrony środowiska, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy w organach nadzoru budowlanego (6 lat), w kancelarii GWW od 12 lat doradza inwestorom w toku procesu inwestycyjnego. Autorka licznych publikacji na temat koniecznych zmian w obowiązujących przepisach prawnych umożliwiających likwidację barier prawnych i sprawne przeprowadzenie inwestycji. Współautorka komentarza do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wydanego przez Wydawnictwo. C.H. Beck. Na co dzień prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu procesu inwestycyjnego dla organów administracji publicznej oraz inwestorów. Wykładowca na podyplomowych studiach „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników” na Uczelni Łazarskiego. W prestiżowym rankingu Legal 500, edycja 2013 wyróżniona tytułem „prawnik rekomendowany” w ramach swojej wiodącej specjalizacji – Nieruchomości, Branża Budowlana („has excellent knowledge of building law”) a także w edycji 2017 uzyskała tytuł “prawnika rekomendowanego” w dziedzinie Budownictwa i Nieruchomości (real estate and construction). 

Rejestracja: biuro@pzfd.pl