RODO / ODO kontra Covid-19. 4 lata RODO krótkie podsumowanie

5 maja 2020, 11:00–12:30

Tematyka:

RODO / ODO kontra Covid-19. 4 lata RODO krótkie podsumowanie.

Opis webinarium:

  • RODO/ODO kontra Covid-19” – na co szczególnie zwrócić uwagę w procesach organizacyjnych (front i back office) – odpowiedzialność, bezpieczeństwo informacji w tym danych osobowych, ODO a praca zdalna w poszczególnych procesach organizacyjnych, narzędzia, przykładowe Q&A dot. ODO w dobie koronawirusa.
  • Krótkie podsumowanie 4 lat stosowania i 2 lat obowiązywania RODO w polskim porządku prawnym na rynku firm deweloperskich – up to date dla front i back office (m. in. wytyczne dot. stosowania monitoringu, wytyczne do zasady PBD,  stosowanie plików cookies, szacowanie ryzyka, zasada rozliczalności i audyty (w tym zdalne)).

Prelegentka webinarium:

Anna Buczyńska–Borowy – Dyrektor Zarządzający A.B.B. Advisory & Management („Privacy By Design”), Wiceprezes Zarządu Fundacji im. Józefa Wybickiego działającej na rzecz obrony prywatności, godności i praw człowieka, Członek Komitetu ds. ODO w Krajowej Izbie Gospodarczej, Inspektor Ochrony Danych, Wykładowca akademicki oraz uniwersytecki w zakresie ODO, Ekspert w obszarze szacowania ryzyka dla ochrony danych, Certyfikowany Audytor Wiodący ISO27001, Audytor niezależny w zakresie ODO, autorka m. in. publikacji pt. „Szacowanie ryzyka dla ochrony danych osobowych na gruncie RODO. Od teorii do praktyki”.

Zapisy: biuro@pzfd.pl