Ryzyka prawne deweloperów w relacjach z wykonawcami i podwykonawcami

26 lutego 2019 

Warszawa

Tematyka

Ryzyka prawne deweloperów w relacjach z wykonawcami i podwykonawcami . 

Szczegółowa agenda

 
  • Istotny wzrost cen i kosztów realizacji inwestycji budowlanych (2015 – 2018) – ryzyka prawne deweloperów w relacjach z wykonawcami i podwykonawcami
  • Odpowiedzialność solidarna inwestorów wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców. Aktualne tendencje w umowach o roboty budowlane – uwagi praktyczne. 
 

Prelegenci szkolenia: 

Przemysław Drapała – Profesor nadzwyczajny i Kierownik Katedry Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, autor ponad 80 publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego i arbitrażu, w tym licznych publikacji dotyczących umów o roboty budowlane. Współautor tomów 5, 6 i 7 Systemu Prawa Prywatnego – Zobowiązania (ostatnie wydanie C.H. Beck, 2013 – 2018), współautor – wraz z Sędziami Izby Cywilnej Sądu Najwyższego – komentarza do Kodeksu Cywilnego pod red. Jacka Gudowskiego (ostatnie wydanie Wolters Kluwer, 2017). Członek Zarządu Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, członek Zespołu Problemowego przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. umów o świadczenie usług w nowym Kodeksie Cywilnym (w tym umów o roboty budowlane), przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Prawa i Legislacji Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB). Kieruje ponad 20-osobowym Zespołem Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespołem Infrastruktury. Uznany w międzynarodowym rankingu LEGAL 500 (2018) za „Leading Individual in Poland” w dziedzinie „Construction/Construction Disputes”.”

Zapisy: biuro@pzfd.pl