Szacowanie ryzyka dla ochrony danych osobowych – od notyfikacji do oceny ryzyka

16 kwietnia 2019 

Warszawa

Tematyka

Szacowanie ryzyka dla ochrony danych osobowych – od notyfikacji do oceny ryzyka. 

Szczegółowa agenda

• Co o szacowaniu ryzyka mówi RODO?
• Ważne zasady dotyczące szacowania ryzyka;
• Przegląd Motywów i Artykułów RODO;
• Szacowanie ryzyka vs. Normy ISO;
• Narzędzia do szacowania ryzyka;
• Ważne role dla szacowania ryzyka;
• Proces szacowania ryzyka krok po kroku;
• Szacowanie ryzyka i co dalej?

Prelegentka szkolenia: 

Anna Buczyńska Borowy, Dyrektor Zarządzający A.B.B. Advisory & Management („Privacy By Design”). Wiceprezes Zarządu Fundacji im. Józefa Wybickiego działającej na rzecz ochrony prywatności, godności i praw człowieka. Data Protection Officer 

Zapisy: biuro@pzfd.pl