Zatrudnianie uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy

04.04.2022, 12:00-13:30

SZKOLENIE ONLINE

Temat:


Zapraszamy na webinar prawny zorganizowany w ramach współpracy Polskiego Związku Firm Deweloperskich z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie.

Podczas wydarzenia szczegółowo omówione zostaną rozwiązania przyjęte specustawą dotyczącą pomocy dla uchodźców z Ukrainy m.in. z zakresie: 
  • obowiązków związanych z zatrudnianiem uchodźców na podstawie umowy o pracy, umów cywilnoprawnych, czy w relacji B2B,
  • wyłączeń zastosowania wskazanej ustawy,
  • kwestii podatkowych (darowizn, pomocy humanitarnej dla pracownika-uchodźcy).

Prelegenci: 

Adam Chmura – radca prawny, ekspert w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie spraw cudzoziemców 

Krzysztof Hejduk – doradca podatkowy

Rejestracja: STREFA PZFD