Wpływ aktualnego stanu epidemicznego na prawa i obowiązki stron umów o roboty budowlane

31 marca 2020, 14:00–15:30

Tematyka:

Wpływ aktualnego stanu epidemicznego na prawa i obowiązki stron umów o roboty budowlane.

Agenda webinarium: 

  • Czy w aktualnej sytuacji wykonawcy są uprawnieni do wstrzymania prac? Czy terminy wykonania prac ulegają zawieszeniu lub wydłużeniu? 
  • Jakie uprawnienia i roszczenia mogą przysługiwać wykonawcom wobec inwestorów w związku z wpływem stanu zagrożenia epidemicznego na realizację prac?
  • Kto będzie ponosił koszty spowolnienia prac lub przestojów?
  • Jakie działania powinni podejmować inwestorzy i wykonawcy w celu zabezpieczenia swoich interesów w związku z wpływem stanu zagrożenia epidemicznego na realizację inwestycji?

Adresaci webinarium: 

  • Kadra zarządzająca
  • Inwestorzy prywatni
  • Firmy budowlane i wykonujące dostawy oraz usługi w budownictwie
  • Dyrektorzy kontraktów i projektów
  • Prawnicy wewnętrzni
  • Claim managerzy

Prelegent webinarium: 

Prof. Przemysław Drapała – Partner w kancelarii JDP, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla wiodących polskich i zagranicznych wykonawców inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych oraz inwestorów prywatnych, pełnomocnik procesowy w ponad 100 postępowaniach sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji budowlanych, kieruje zespołem 30 prawników, uznany w prestiżowym międzynarodowym rankingu firm prawniczych The Legal 500 za Leading Individual in Poland w kategorii Construction/Construction disputes (2018, 2019)

Informujemy, że  zapisy prowadzone są przez formularz kontaktowy dostępny poniżej. W formie automatycznej odpowiedzi każda zapisana osoba otrzyma link do webinarium.

Formularz zgłoszeniowy dostępny : TUTAJ