Wzorce umowne i niedozwolone klauzule w umowach oraz zgody wodnoprawne i decyzje środowiskowe

18 czerwca 2019 

Warszawa

Tematyka

Wzorce umowne i niedozwolone klauzule w umowach oraz zgody wodnoprawne i decyzje środowiskowe.

Prelegenci szkolenia: 

Prelegentem pierwszej części spotkania będzie radca prawny Łukasz Wroński – były Dyrektor Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów w UOKIK. Radca prawny, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochroną konsumentów oraz praktyką regulacyjną Prezesa UOKIK ze szczególnym uwzględnieniem nieuczciwych praktyk rynkowych w obszarze e-commerce, sektorze usług telekomunikacyjnych oraz finansowych, w tym fintech.

Drugą część szkolenia poprowadzi radca prawny dr Piotr Otawski – wieloletni pracownik Ministerstwa Środowiska (wiceminister środowiska, Główny Konserwator Przyrody), nauczyciel akademicki, współtwórca dużego projektu kompleksowej reformy prawa, projektu Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko.  

Zapisy: biuro@pzfd.pl