Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich. Wpływ stanu epidemii na treść postanowień umownych.

26 maja, 11:00 – 12:00

Tematyka:

Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich. Wpływ stanu epidemii na treść postanowień umownych.

Zagadnienia: 
  • Postanowienie abuzywne, co to takiego?  
  • Kiedy przedsiębiorca stosuje postanowienie niedozwolone? 
  • Omówienie klauzul abuzywnych typowych dla  branży deweloperskiej; 
  • Jednostronna zmiana umowy na podstawie klauzuli modyfikacyjnej zawartej we wzorcu; 
  • Ocena postanowień dokonywana w toku kontroli abstrakcyjnej (UOKiK) oraz indywidulanej (sądy); 
  • Ocena skutków stosowania klauzul w obrocie gospodarczym, zarówno wobec konsumentów, jak i przedsiębiorców; 
  • Rozszerzenie ochrony wynikającej z przepisów o klauzulach niedozwolonych na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

Uprzejmie prosimy o przesyłanie nam klauzul umownych, które budzą Państwa wątpliwości i innych zapytań w zakresie tematu szkolenia na adres: dzialprawny@pzfd.pl 

Prelegentka:

Dorota Karczewska – radca prawny, counsel w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Specjalizuje się w prawie konkurencji i prawie konsumenckim. W latach 2014-2019 pełniła funkcję wiceprezes Urzędu  Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w którym pracowała łącznie 21 lat) i była odpowiedzialna za pion konsumencki.

Rejestracja: biuro@pzfd.pl