Elektromobilność a bezpieczeństwo budynków

12.02.2020, godz. 11:30

Tematyka:

Elektromobilność a bezpieczeństwo budynków

 1. Bezpieczeństwo pożarowe – gdzie szukać rozwiązań w związku z dużą liczbą samochodów elektrycznych w garażach podziemnych? 
 2. Działania projektowe / wykonawcze zabezpieczające przed zbędnymi wydatkami 
 3. Przykłady konkretnych przypadków pożarów wywołanych przez samochody elektryczne 
 4. Jak to wygląda w innych krajach? 
 5. Omówienie aktualnych projektów rozporządzeń i ustaw:
  – rozporządzenie Ministerstwa Energetyki 
  – Ustawa o elektromobilnosci – zmiany szykowane przez Ministerstwo Klimatu 
  – wytyczne ITB 
  – rozporządzenie MSWiA  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
 6. Wentylacja pożarowa garaży dla samochodów elektrycznych –  Włodzimierz Łącki, Aereco 

Prelegenci:

 • Jan Rachoń – absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Od 2013 roku posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych od 2019 roku. Autor artykułów o tematyce bezpieczeństwa pożarowego. Członek komitetu technicznego SITP w zakresie bezpieczeństwa pożarowego instalacji fotowoltaicznych. 
 • Marcin Walewski – ekspert PZFD 

 • Włodzimierz Łącki – Menedżer Produktu Wentylacja Pożarowa w AERECO. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami wentylacji pożarowej w budynkach. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i Wydziału Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej.

Rejestracja: biuro@pzfd.pl