12 lipca – szkolenie Grupy Prawnej

12 lipca 2018
posiedzenie zarządu PZFD (49)
12 lipca odbyło się szkolenie Grupy Prawnej.

Na szkoleniu poruszyliśmy następujące tematy: 
1.Specustawa mieszkaniowa; 
2. Dopłaty do najmu; 
3. Problemy z wyodrębnianiem lokali garażowych.