25 czerwca pierwsze szkolenie z cyklu Vademecum Inwestora

21 czerwca 2018
GRAFIKA VI FB 2
Już w poniedziałek ruszy cykl szkoleń dedykowanych deweloperom komercyjnym, organizowanych przez Polski Związek Firm Deweloperskich i Deloitte.  Prelegentami spotkań będą prawnicy zespołu nieruchomości Deloitte Legal, eksperci Deloitte Doradztwo Podatkowe oraz Deloitte Financial Advisory Services, działający w ramach multidyscyplinarnego zespołu Deloitte Real Estate Advisory Services.

Cykl został podzielony na cztery bloki:

 • Blok I: 25.06.2018 – Umowa sprzedaży nieruchomości – praktyczne aspekty prawne, podatkowe i finansowe 
 • Blok II: 25.09.2018 – Due diligence nieruchomości (prawne, podatkowe, finansowe) 
 • Blok III: 6.11.2018 – Wykonawstwo (proces projektowania oraz proces budowlany) w ujęciu cywilnoprawnym, podatkowym i finansowym 
 • Blok IV: 4.12.2018 – Komercjalizacja nieruchomości (najem powierzchni komercyjnej) 

Podczas pierwszego szkolenia – „Umowa sprzedaży nieruchomości” poruszone zostaną następujące aspekty:

Aspekty prawne: 

 • Forma nabycia nieruchomości (share deal/asset deal/sprzedaż przedsiębiorstwa) – porównanie modeli transakcji. 
 • Umowy charakterystyczne.w obrocie: przedwstępna, zobowiązująca, warunkowa, rozporządzająca, przyrzeczona. 
 • Znaczenie oświadczeń i zapewnień stron w umowie (Reps&Warranties) oraz standardy rynkowe w tym zakresie.
 • Cena sprzedaży i zabezpieczenie jej płatności (rachunek escrow). 
 • Zabezpieczenie interesów stron: gwarancja korporacyjna, gwarancje bankowe, kary umowne, odstąpienie, title insurance, ubezpieczenie W&I. 
 • Side agreements.
Aspekty podatkowe i finansowe:
 • Forma nabycia nieruchomości (share deal/asset deal/sprzedaż przedsiębiorstwa) – konsekwencje i ryzyka podatkowe związane z rodzajem transakcji. 
 • Share deal/asset deal/ sprzedaż przedsiębiorstwa – księgowe aspekty rozliczenia poszczególnych modeli transakcji.
 • Zabezpieczenie stron transakcji w zakresie ryzyk podatkowych. Rola doradcy podatkowego i finansowego w procesie negocjacji umowy nabycia i dokumentów transakcyjnych (np. gwarancje najmu, master lease, itp). 
 • Przygotowanie odpowiedniej struktury nabycia jako klucz do efektywnej działalności operacyjnej i wyjścia z inwestycji.
 • Procesy restrukturyzacyjne po transakcji w aspekcie przepisów podatkowych. 

Dodatkowych informacji w kwestii Vademecum Inwestora udzielą:

 • Rafał Kus, Zastępca Dyrektora Generalnego, rafal.kus@pzfd.pl, 723 123 914 
 • Karol Kępka, Specjalista ds. PR i marketingu, karol.kepka@pzfd.pl, 537 156 577 
Zapisy pod adresem: komercyjni@pzfd.pl

Zapraszamy!