Akcja Uczciwe Budowanie wyeliminuje patologie i szarą strefę z budownictwa?

16 marca 2017
budowanie
Konferencją pt. „Chcemy uczciwego budowania” rozpocznie się cykl spotkań „Uczciwe budowanie”
Celem cyklu jest dyskusja nad sposobami eliminowania patologii i szarej strefy w budownictwie. W ramach cyklu zorganizowane zostaną 4 konferencje, 17 marca odbędzie się pierwsza pt. „Chcemy uczciwego budowania”, a kolejne zatytułowane „Rynek materiałów budowlanych pod kontrolą”, „Rynek zamówień publicznych dla uczciwych firm” oraz „Zatory płatnicze zmorą budownictwa” odbędą się odpowiednio 6 kwietnia, 8 maja oraz 12 września.

Chcemy uczciwego budowania

Pierwsza konferencja odbędzie się w piątek 17 marca w Pałacu Prymasowskim przy ulicy Senatorskiej 13/15 w Warszawie.

Od lat zmorą branży budowlanej są szara strefa i nieuczciwa konkurencja. Ich ofiarą padają uczciwi przedsiębiorcy, ich pracownicy oraz konsumenci. Zaproszeni przez nas przedstawiciele ministerstw, urzędów oraz organizacji branżowych przedstawią skalę patologii w różnych sferach budownictwa. W czasie debaty poddamy też pod ocenę pomysł dotyczący ograniczenia szarej strefy na rynku materiałów budowlanych.

Wysoki poziom merytoryczny gwarantują osoby związane z rynkiem budowlanym i przedstawiciele instytucji państwowych. Udział w pierwszej z konferencji potwierdzili:

  • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa
  • Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
  • Jacek Szer, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
  • Dariusz Mińkowski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy
  • prof. Marek Bryx, Prorektor ds. zarządzania w Szkole Głównej Handlowej, kierownik Zakładu Inwestycji i Nieruchomości w tej uczelni;
  • Jan Styliński, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
  • Ryszard Kowalski, Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa
  • Paweł Babij, Prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa;