Konrad Płochocki przewodniczącym Grupy ds. Fiskalnych Europejskiej Federacji Deweloperskiej

06 marca 2018
posiedzenie zarządu PZFD (15)
Polska objęła przewodnictwo w Grupie ds. Fiskalnych Europejskiej Federacji Deweloperskiej – UEPC Working Group on Fiscal.  Grupa bierze udział w ścisłych pracach nad regulacjami podatkowymi w Unii. Jednym z jej głównych zadań jest zapewnienie, aby w trakcie prac nad modyfikacją dyrektywy Vatowskiej nie dopuścić do wymuszenia podwyższenia stawek VAT na mieszkania w poszczególnych Państwach Unii. Polska, podobnie jak wiele innych Państw, stosuje obniżoną stawkę VAT na mieszkania, uznając je za dobro o szczególnym znaczeniu społecznym. Najniższy VAT na mieszkania występuje w Wielkiej Brytanii – wynosi 0%.

Grupie ds. Fiskalnych Europejskiej Federacji Deweloperskiej będzie przewodniczył Dyrektor Generalny PZFD – Konrad Płochocki.