Narodowy Program Mieszkaniowy

07 lipca 2016
Narodowy Program Mieszkaniowy
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt uchwały Rady Ministrów dotyczący  przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego. 27 września 2016 r. uchwała została zaakceptowana.  

Narodowy Program Mieszkaniowy

Narodowy Program Mieszkaniowy to dokument o charakterze strategiczno-programowym, który ujmuje zagadnienia z zakresu polityki mieszkaniowej państwa, rozumianej przez działania i rozwiązania zwiększające dostępność mieszkań. Jest również narzędziem, które służy realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Powiązany z innymi inicjatywami rządowymi, w tym z programem 500+, ma na celu zwalczanie negatywnych tendencji demograficznych.
Głównymi celami Narodowego Programu Mieszkaniowego jest:
  • Zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach, które uniemożliwiają nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych.
  • Zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób, które zagrożone są wykluczeniem społecznym z uwagi na niskie dochody lub trudną sytuacją życiową.
  • Poprawienie warunków mieszkaniowych, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej.

Mieszkanie dla Młodych

„Mieszkanie dla Młodych” to aktualnie działający program rządowego wsparcia, kierowany do ludzi poniżej 35 roku życia. Mogą oni otrzymać dofinansowanie do wkładu własnego przy zakupie swojej pierwszej nieruchomości. By skorzystać z programu „Mieszkanie dla Młodych”, mieszkanie powinno być kupione na rynku pierwotnym bądź wtórnym na kredyt hipoteczny. Ponadto, osoba ubiegająca się o dofinansowanie, nie może posiadać na własność lub półwłasność innej nieruchomości mieszkaniowej.

Mieszkanie Plus  

Jednym z filarów Narodowego Programu Mieszkaniowego jest Mieszkanie Plus, czyli rządowy program wsparcia, mający w założeniu zastąpić „Mieszkanie dla Młodych”. W odróżnieniu od „Mieszkania dla Młodych”, które skierowane było do Polaków poniżej 35 roku życia, adresatami „Mieszkania Plus” są wszyscy Polacy, bez względu na wiek czy stan cywilny. Z programu będą mogły skorzystać rodziny, osoby planujące ich założenie i osoby samotne. Propozycja rządu przede wszystkim będzie skierowana do osób, których dochody uniemożliwiają zakup mieszkania po cenach rynkowych. Kolejność kwalifikowania do programu będzie więc uzależniona od wysokości dochodu osoby składającej wniosek. Polski Związek Firm Deweloperskich uważa, że zaproponowana forma zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych najuboższej części społeczeństwa jest prawidłowa. Program „Mieszkanie Plus” ma opierać się na trzech głównych filarach:
  1. Wspieranie budownictwa społecznego i spółdzielczego.
  2. Korzystanie z Narodowego Funduszu Mieszkaniowego, odpowiedzialnego za dysponowanie gruntami od Skarbu Państwa.
  3. Korzystanie z Indywidualnych Kont Mieszkaniowych, które gromadzić będą pieniądze na zakup lub remont mieszkania. Niewątpliwą zaletą Indywidualnych Kont Mieszkaniowych jest premiowanie osób, regularnie odkładających środki na zakup własnej nieruchomości bądź remont.
Program „Mieszkanie Plus” oparty ma być o tanie budownictwo społeczne i spółdzielcze. Inwestycje budowane będą na gruntach państwowych, stąd założenia o niskich cenach nieruchomości. Założeniem programu jest budowa lokali pod najem i znaczne obniżenie jego kosztów. Nabywcy, którzy chcąc wykupić mieszkanie na własność, zrezygnują z najmu, zobowiązani będą do płacenia 20% wyższego czynszu, by po 30 latach stać się właścicielami lokali. Przewiduje się, że program „Mieszkanie dla Młodych” wejdzie w życie na początku 2018 roku.

Krajowy Zasób Nieruchomości 

27 lipca 2017 roku została przyjęta ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości, w myśl której KZN będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa. Nieruchomości te przeznaczone będą pod budowę mieszkań do najmu lub najmu z opcją wykupienia na własność. Krajowy Zasób Nieruchomości będzie kontrolował wysokość czynszów oraz warunki towarzyszące transakcji. Także za jego pośrednictwem, wybierani będą najemcy. Kryteria ich wyboru ustalono w ustawie.

Budowa atrakcyjnych cenowo mieszkań będzie realizowana zarówno w filarze komercyjnym, którego zasady określa BGK Nieruchomości, jak i w filarze regulowanym, którego warunki można znaleźć w ustawie o KZN.  Ustawa ta umożliwia powstanie oferty produktowej programu Mieszkanie Plus i jego realizację w tych obszarach lokalnych rynków mieszkaniowych, które do tej pory nie były zagospodarowane. Dzięki współpracy z samorządami i inwestorami prywatnymi, oferta BGK Nieruchomości będzie nadal rozwijana w filarze komercyjnym.

Krajowy Zasób Nieruchomości i jego działalność będą stanowiły fundament Narodowego Programu Mieszkaniowego.