Nowy cykl szkoleń – Grupa Menedżerska

18 kwietnia 2019
Kopia posiedzenie zarządu PZFD (5)
27 maja zapraszamy na szkolenie z nowego cyklu – Grupę Menedżerską.

Nowy cykl szkoleń – Grupa Menedżerska dedykowana jest członkom zarządu i kadrze zarządzającej firm deweloperskich, zrzeszonych w PZFD. Tematyka szkoleń dotyczyć będzie kwestii budowania i zarządzenia zespołem, metod motywowania pracowników, doskonalenia umiejętności menadżerskich, rozwoju zdolności przywódczych, itp.

Tematem pierwszego szkolenia jest „Przywództwo niezależnie od miejsca boju. Lider na polu bitwy.”

generallll 

Prelegentem spotkania będzie gen. Roman Polko –  generał dywizji Wojska Polskiego, oficer dyplomowany wojsk powietrznodesantowych i sił specjalnych, doktor nauk wojskowych w specjalności kierowanie organizacją.   

Zapraszamy do zapisów pod adresem: biuro@pzfd.pl