PZFD ­- organizacja, która inspiruje 

Jesteśmy nowoczesną organizacją branżową dbającą o kondycję rynku deweloperskiego w Polsce. Od 16 lat działamy w trosce i imieniu inwestorów, którzy swoją pracą przyczyniają się do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych kolejnych pokoleń.

Wierzymy, że wspólne zaangażowanie i dialog publiczno-prywatny są kluczem do sukcesu, dlatego dzielimy się swoją wiedzą praktyczną i merytoryczną z decydentami, społeczeństwem i organizacjami pokrewnymi. Funkcjonujemy w skali ogólnokrajowej oraz na poziomach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku warszawskiego, wrocławskiego, trójmiejskiego i poznańskiego. 
CZYTAJ WIĘCEJ
Image description

Oddział Wrocławski PZFD

Oddział wrocławski Polskiego Związku Firm Deweloperskich działa od 4 sierpnia 2010 pod hasłem „Budujemy Wrocław i standardy branży deweloperskiej”. Celem prowadzonych działań jest przede wszystkim współpraca z lokalnymi władzami w zakresie planowania przestrzennego, usprawnienia procesów administracyjnych towarzyszących budowie nowych osiedli, a także propagowanie stolicy Dolnego Śląska jako miasta zasobnego w miejsca pracy i ośrodki kultury.

Jak podkreśla prezes oddziału wrocławskiego Dorota Jarodzka-Śródka, współpraca z przedstawicielami władz i lokalnego biznesu to potrzeba nowoczesnego społeczeństwa. – W przypadku działalności deweloperskiej wiele celów jest wręcz tożsamych z polityką rozwoju miast: wznosić obiekty i tworzyć założenia urbanistyczne nie tylko efektowne, ale dobrze wkomponowane w istniejącą tkankę miejską, zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym z uwzględnieniem społecznych aspektów budownictwa. Dlatego już drugi rok zacieśniamy współpracę z Miastem, z powodzeniem realizując wytyczone cele – dodaje.

ODDZIAŁ WROCŁAWSKI PZFD  

Oddział Warszawski PZFD

Oddział Warszawski Polskiego Związku Firm Deweloperskich (OW PZFD) powstał w 2012 roku jako odpowiedź na potrzebę podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków inwestowania na największym rynku mieszkaniowym jakim jest aglomeracja warszawska.

Jako silna, branżowa reprezentacja, OW PZFD podpisał Umowę o współpracy z Urzędem Miasta st. Warszawy, której celem jest m.in. współpraca przy opracowywaniu najlepszych rozwiązań planistycznych, urbanistycznych i rozwiązywaniu problemów przy realizacji infrastruktury miejskiej.

Wspierając miejskie inicjatywy służące poprawie warunków mieszkaniowych w Warszawie i jej okolicach, Oddział Warszawski PZFD promuje działalność w ramach Kodeksu Dobrych Praktyk i Ustawy deweloperskiej, wspiera działania i inicjatywy legislacyjne Polskiego Związku Firm Deweloceleperskich.

ODDZIAŁ WARSZAWSKI PZFD

Oddział Trójmiejski PZFD

Oddział Trójmiejski został utworzony w 2017 roku z inicjatywy firm deweloperskich działających na terenie województwa pomorskiego.

– Chcemy kreować potrójną płaszczyznę porozumienia: powiązać interesy klientów – przyszłych mieszkańców dzielnic i budynków, które wznoszą deweloperzy, z kierunkami w jakich powinny działać władze. To klienci wiedzą najlepiej czego potrzebuje dzielnica – jak powinna się tam rozwijać oświata, jaka infrastruktura sprzyjająca wypoczynkowi powinna tam powstawać, co potrzebne jest do wygodnego życia. Chcemy zaprezentować władzom te poglądy, bo je doskonale znamy z rozmów z klientami – mówi Andrzej Biernacki, Prezes Oddziału Trójmiejskiego. – Do tej pory współpraca mieszkańców, deweloperów i samorządów odbywała się w rozproszonej formie, przy okazji dyskusji nad planami zagospodarowania przestrzennego czy w radach dzielnic. Jest okazja by stworzyć stałą platformę rozwoju. Liczymy, że uda nam się wciągnąć władze do dyskusji, tym bardziej że mamy w Trójmieście problem z budowaniem aglomeracji. Chcemy odegrać rolę łącznika, który będzie wspierał integrację działań w tym kierunku. Mamy świadomość, że jesteśmy współbudowniczymi miast i chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, kiedy o deweloperze będzie się mówić jak o zawodzie.

ODDZIAŁ TRÓJMIEJSKI PZFD  

Oddział Poznański PZFD

Nie da się nie zauważyć, że oblicze Poznania, tak jak i większości polskich miast uległo w ostatnich latach znaczącej przemianie. Inwestycje publiczne, szczególnie infrastrukturalne zdecydowanie polepszyły komfort życia mieszkańców i sprawiły że Poznań stał się miastem nowoczesnym i przyjaźniejszym do życia. Nie da się jednak także nie zauważyć, że krajobraz naszego miasta uległ całkowitemu przeobrażeniu także w wyniku działalności firm deweloperskich budujących tak wielkie osiedla mieszkaniowe jak i małe kameralne „plomby” wypełniające zaniedbane często przestrzenie.

Jakby na to nie patrzeć to głównie firmy deweloperskie budują dzisiaj w naszym mieście jak zresztą i w całym kraju mieszkania i jak na razie żadne programy publiczne ilością budowanych mieszkań nie są w stanie nawet zbliżyć do poziomu realizowanego przez deweloperów. Oczywiście działalność deweloperska to nie tylko mieszkania ale także obiekty komercyjne jak biurowce, hotele i magazyny. Ich budową zajmują się wyłącznie prywatne firmy a działalność ta przyczynia się nie tylko do wspomnianych już przeobrażeń w przestrzeni miejskiej ale dodatkowo jest impulsem dla powstawania nowych miejsc pracy czy rozwoju turystyki. To wszystko możliwe stało się przede wszystkim dzięki uporowi przedsiębiorców działających w tej branży i to pomimo niestabilnego otoczenia prawnego, biurokracji i niechęci różnych środowisk wykorzystujących każde potknięcie firm z naszej branży do budowania wszelkiego rodzaju uogólnień mających na celu pokazanie branży deweloperskiej jako takiej dla której nic poza zyskiem się nie liczy. I właśnie między innymi chęć zmierzenia się z wciąż funkcjonującymi stereotypami a także chęć podniesienia jakości obsługi klientów oraz wypracowanie płaszczyzny współpracy z władzami samorządowymi i państwowymi leży u podstaw powołania naszego oddziału PZFD.

Poznański oddział PZFD został formalnie powołany dnia 8 listopada 2017 roku. Aktualnie zrzesza 14 firm deweloperskich działających na rynku poznańskim ale statutowym obszarem naszej działalności jest całe województwo wielkopolskie. Chcemy jako związek włączyć się we wszelkie możliwe inicjatywy, także o charakterze społecznym, mające na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej a także poprawę jakości życia mieszkańców naszego miasta.

ODDZIAŁ POZNAŃSKI PZFD  
Naszą misją jest zapewnienie firmom deweloperskim warunków do rozwoju oraz wspieranie i reprezentowanie ich w staraniach o lepsze prawo. 
Naszą misję realizujemy poprzez:
Image description
  • Pracę na rzecz likwidacji barier biurokratycznych utrudniających rozwój rynku.
Image description
  • Tworzenie silnej reprezentacji branży w strukturach krajowych i europejskich, aby na bazie wspólnych doświadczeń wyznaczać jakość we wszystkich aspektach związanych z mieszkalnictwem.
Image description
  • Dzielenie się wiedzą praktyczną z decydentami odpowiedzialnymi za tworzenie przepisów prawnych,  aby współgrały one z polskimi realiami. 
Image description
  • Pełnienie funkcji eksperta w mediach oraz podczas wydarzeń dotyczących rynku mieszkaniowego.
Cele PZFD
Image description
Lepsze prawo administracyjne i gospodarcze
Image description
Promowanie branży jako podmiotu współodpowiedzialnego za rozwój miast
Image description
Likwidacja barier technicznych hamujących rozwój rynku
Image description
Ograniczenie biurokracji
Image description
Edukacja pracowników firm deweloperskich
Image description
Wyznaczanie dobrych praktyk branżowych

Zarząd Związku

szanajca_Fotor
Jarosław Szanajca Prezes Honorowy PZFDDom Development S.A.  
wokonski
Wojciech Okoński Prezes Honorowy PZFDRobyg S.A.
img-101
Grzegorz Kiełpsz Prezes Zarządu PZFDDom Development S.A.  
img-28
Marek Poddany Wiceprezes Zarządu PZFDSedno Dom Sp. z o.o.
img-26
Ewa Radojewska Volumetric Polska Sp. z o.o.
img-77
Jan Graboń GS Inwestycje Sp. z o.o.
img-20
Edward Laufer Vantage Development S.A.
img-35
Paweł Putkowski SP Invest DVE Sp. z o.o. Sp.k.
img-83
Krzysztof Suskiewicz mLocum S.A.
img-74
Tomasz Stoga PD S.A. Investment sp.k.
img-104
Andrzej Biernacki Ekolan S.A.
15lat_PZFD-258_Fotor
Piotr Jaczewski AMA-BUD Sp. z o.o.
img-38
Zbigniew Gościcki Unidevelopment S.A.

Rada Związku

img-36
Dorota Jarodzka - Śródka Przewodnicząca Rady PZFD Archicom SA
img-24
Mirosław Półtorak Sekretarz Rady PZFD Dom.Developer Wrocław Sp. z o.o.
img-71
Marian Okręglicki Sawa Apartments Sp. z o.o.
img-21
Danuta Rybarczyk Soho Factory Sp. z o.o.
img-79
Piotr Laszkiewicz NC Investment
img-87
Janusz Kraszewski CGLS Sp. z o.o. Sp. K. (Grupo Lar)
img-72
Adam Wielgus Lwy Inwestycje Deweloper
piotr baran_Fotor
Piotr Baran PCG Sp. z o.o.
img-68
Krzysztof Ziajka INKOM S.A.
img-31
Marek Abramczuk MAK DOM Sp. z o.o.
img-80
Jacek Putaj Pro Urba Invest Sp. z o.o.
j.zabojszcz
Jacek Zabojszcz Turret Development
img-92
Paweł Bugajny Trust S.A.

Zespół

img-91
Konrad Płochocki Dyrektor Generalny
img-105
Rafał Kus Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrektor Organizacyjny Kongresu Mieszkaniowego
img-57
Przemysław Dziąg Radca Prawny
img-8
Karol Kępka Specjalista ds. PR i marketingu
img-3
Julia Zychowicz Specjalista ds. PR i marketingu
img-43
Daria Sacharzewska Sekretarz Biura Zarządu
img-86
Mateusz Stachewicz Młodszy specjalista ds. prawnych
W.Znajdek
Weronika Znajdek Młodszy specjalista ds. prawnych
M.Kurowska
Martyna Kurowska Asystent Biura Zarządu
Członkowie PZFD
acciona
00-837 Warszawa
ul. Pańska 96 lok. 105
tel. 22 514 08 80
e-mail: sekretariat@acciona.com.pl
35logo
ul. Lipińskiego 3A
40-349 Kraków
www.activ-investment.eu
e-mail: biuro@activ.krakow.pl
activa
ul. Obrońców Wybrzeża 2B
83-000, Pruszcz Gdański
+58 691 09 80
info@activa.gda.pl
logotypy PZFD-07
02-017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 123a
tel. 22 208 07 01
agencjainwestycyjnapoznan
60-681 Poznań
Os. Bolesława Chrobrego 117
tel. 61 822 34 69
e-mail: zarzad@ai.poznan.pl
albero invest
Albero Invest Sp. z o.o.
ul. Zielna 37

00-108 Warszawa

tel. 22 375 93 02

e-mail: biuro@alberoinvest.pl
allcon
81-537 Gdynia
ul. Łużycka 6
tel. 58 660 19 03
e-mail: osiedla@allcon.pl
alstal
Kwiatowa 23
88-110 Jacewo
tel. 52 35 55 400
e-mail: biuro@alstaldom.eu
Alter
ul. Podwale Staromiejskie 90
80-844 Gdańsk
biuro@al-terpremium.pl
wfh logo
Potworowskiego 11


 
amabud
03-144 Warszawa
ul. Światowida 61A
tel. 22 302 06 02
e-mail: sprzedaz@ama-bud.pl
logo2

ul. Sukiennicza 8/U7
31-069 Kraków
tel. +48 12 429 39 39
office@angelpoland.com.pl

apartamenty przy bulwarze logo
ul. Masarska 13/L3
31-534 Kraków
tel: +48 12 433 99 99
infokrakow@gpinvestments.com.pl

 

 
apmdevelopment
00-716 Warszawa
ul. Bartycka 63A lok. 25
tel. 22 847 91 84
e-mail: biuro@apm-development.pl
logo
01-748 Warszawa
ul. Szamocka 8
tel. 22 49 09 300
e-mail: m.krasowska@apricot.pl
apro
ul. Moniuszki 39

87-100 Toruń

56 657 66 55

mieszkania@apro.com.pl
arche
02-884 Warszawa
ul. Puławska 424
tel. 22 319 80 80
e-mail: arche@arche.pl
logo_archicom-1
90-447 Łódź
ul. Piotrkowska 173
tel. 42 230 10 57
e-mail: archicompolska@archicom.pl
logo_archicom-1
50-345 Wrocław
ul. Liskego 7
tel. 71 785 88 00
e-mail: archicom@archicom.com.pl
arkada
85-087 Bydgoszcz
ul. Gajowa 27
tel. 52 361 61 60
e-mail: sprzedaz@arkada-invest.pl
Pokaż więcejWstrzymaj ładowanie
Współpracujemy z
aereco
AERECO WENTYLACJA sp. z o.o. jest liderem na rynku wentylacji w zakresie rozwiązań dla budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Systemy AERECO posiadają certyfikat efektywności energetycznej NAPE.

05-152 Czosnów
ul. Dobra 13, Łomna Las
tel. 22 380 30 00
e-mail: biuro@aereco.com.pl

Strona internetowa AERECO WENTYLACJA
apa group
Zajmujemy się opracowaniem technologii, która ułatwia codzienne życie.
Jesteśmy liderem na rynku inteligentnej automatyki przemysłowej i systemów zarządzania budynkami. Posiadamy 15 lat doświadczenia i dziesiątki udanych wdrożeń dla instytucji, osób prywatnych, gmin i zakładów przemysłowych na całym świecie. Do naszych klientów należą tacy giganci światowego przemysłu jak: VW, Eisenmann,  FIAT, OPEL, 3M, MAN, Lila Logistik, Asi Group, Budizol, DB Schenker; czy prestiżowe uczelnie - Politechnika Śląska i Politechnika Częstochowska.

Nasze rozwiązania wyróżnia intuicyjność, niezawodność i innowacyjność. Przenosimy doświadczenia i know-how zdobyte w branży przemysłowej na obszar inteligentnej automatyki stosowanej w biznesie, życiu codziennym i miastach. W centrum naszych działań zawsze znajduje się człowiek i jego potrzeby. Działamy wszędzie tam, gdzie trzeba oswoić technologię i uczynić ją bardziej użyteczną. Gdzie liczy się pomysł i praktyczny wymiar projektu. Naszym celem jest uczynienie przestrzeni miejskiej bardziej przystępnej. Wymyślenie jej na nowo. Dla Ciebie.

APA Group
Your Life. Reinvented.
44-105 Gliwice
ul. TARNOGÓRSKA 251
info@apagroup.pl
www.apagroup.pl
+48 32 231 64 43
cersanit
Cersanit S.A. to jedna z wiodących firm produkcyjnych na rynku europejskim z polskim kapitałem. Przedmiotem podstawowej działalności Grupy Rovese jest produkcja i dystrybucja wyrobów wykorzystywanych do wykańczania i wyposażenia łazienek.

25-323 Kielce
Al. Solidarności 36
tel. +41 315 80 04/05
fax +41 315 80 06
e-mail: sprzedaz@rovese.com

Strona internetowa Cersanit
decoroom
Decoroom to profesjonalna Pracownia Architektury Wnętrz, zajmująca się kompleksowym wykończeniem „pod klucz”, która posiada ponad 700 realizacji i ma szerokie doświadczenie zarówno w projektach indywidualnych, jak i w dużych projektach inwestycyjnych.

02-002 Warszawa
Ul. Nowogrodzka 62B
tel. +48 888 220 110
e-mail: decoroom@decoroom.eu
Strona internetowa Decoroom
deloitte
Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą najwyższej jakości usługi profesjonalne w obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz prawnego za pośrednictwem ponad 1800 profesjonalistów w 9 biurach w Polsce i dzięki wsparciu ekspertów z zagranicy.

Deloitte
Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
Telefon:22 511 08 11

mail: mkrason@deloittece.com
Strona internetowa Deloitte
properto

Enxoo Properto to system dla firm deweloperskich zbudowany na platformie Salesforce, światowego lidera CRM. Obejmuje marketing, sprzedaż i obsługę klienta, a także e-commerce oraz dostęp przez urządzenia mobilne dla klientów, partnerów i pracowników.

02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel. 22 115 15 00
e-mail: contact@enxoo.com
http://properto.enxoo.com/

 

nowy adres
Profesjonalne narzędzia dla rynku nieruchomości: cykle konferencji „Forum Rynku Nieruchomości”, „Polski Rynek Mieszkaniowy”, „Biurowce w Polsce”; Targi Mieszkań i Domów w 5 miastach; portal nieruchomości. WIEDZA. WSPARCIE. DOŚWIADCZENIE.

00-833 Warszawa
Sienna 75
tel. 22 826 54 63
e-mail: kontakt@nowyadres.pl

Strona internetowa Nowy Adres
orange
Jesteśmy liderem na polskim rynku telefonii stacjonarnej, internetu i transmisji danych. Jako jedyny operator, oferujemy kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne dostępne w całym kraju. Celem Orange Polska jest zapewnienie najwyższej satysfakcji klientom.

02-326 Warszawa
Al. Jerozolimskie 160
tel. 501 200 671
e-mail: Przemyslaw.Naklicki@orange.com

Strona internetowa ORANGE dla deweloperów
reas
REAS świadczy usługi doradcze min. w zakresie: projektów deweloperskich (min. analiza lokalizacji, project mix, prospekty informacyjne, marketing i sprzedaż) monitoringu i analizy konkurencji. Realizuje też wyceny nieruchomości i doradza przy transakcjach.

REAS Sp. z o.o.
00-761 Warszawa
Ul. Belwederska 9/103
tel. +48 22 380 21 00
fax +48 22 380 21 01
e-mail: reas@reas.pl
Strona internetowa REAS
samsung
Samsung inspiruje świat i kształtuje przyszłość poprzez wyjątkowe idee oraz innowacyjne technologie. Firma Samsung aktywnie kreuje i definiuje nowe standardy w świecie telewizorów, smartfonów, urządzeń ubieralnych, tabletów, wysokiej jakości sprzętu AGD, rozwiązań cyfrowych, systemów sieciowych, pamięci, technologii LSI, półprzewodników oraz rozwiązań LED.

 

Samsung Electronics Polska
Warszawa 02-676
Postępu 14
Tel: 600-089-456
an.orlicka@samsung.com

Strona Samsung
Samsung dla Klientów biznesowych
logo_niebieskie
UNIQA TU S.A. to jedna z wiodących firm ubezpieczeniowych w Polsce i numer 1 na rynku ubezpieczeń dla mieszkalnictwa. Dynamicznie działamy również w sektorze przedsiębiorstw oferując pełny zakres ubezpieczeń korporacyjnych, w tym „Pakiet dla Developera” – zbiór niezbędnych ubezpieczeń na każdym etapie prowadzonej inwestycji.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
tel. 42 66 66 500
e-mail: ubezpieczenia@uniqa.pl
upper finance

Upper Finance to prężnie rozwijającą się instytucja doradztwa finansowego, niezależna i nie powiązana kapitałowo z żadnym bankiem, która powstała z myślą o zapewnieniu najwyższego standardu usług finansowych wszystkim klientom komercyjnym.00-654 Warszawa
Ul. Śniadeckich 17
tel. +48 512 400 252
e-mail: biuro@upperfinance.pl
www: upperfinance.pl/pl/
weber
Marka Weber jest znakiem rozpoznawczym wielu znanych materiałów budowlanych oraz kompleksowych rozwiązań z zakresu elewacji (systemów ociepleń, tynków dekoracyjnych, farb), układania płytek i kamienia naturalnego, podkładów podłogowych i posadzek, hydroizolacji i zapraw technicznych. Innowacyjne rozwiązania Weber dostępne są w 48 krajach. W Polsce marka obecna jest od 1995 roku, a kształt dzisiejszej, bogatej oferty jest efektem połączenia firm Weber Terranova, maxit oraz Deitermann. Weber w Polsce zatrudnia ponad 260 pracowników, posiada 3 fabryki, a także terminale logistyczne wraz z centrami barwienia. Od 2009 Weber działa w ramach spółki Saint-Gobain Construction Products Polska.

www.netweber.pl

Statut Związku

Tekst jednolity Statutu PZFD przyjęty w dniu 6 kwietnia 2017 r. Uchwałą nr 10/2017 na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
PDF