PZFD ­- organizacja, która inspiruje 

Jesteśmy nowoczesną organizacją branżową dbającą o kondycję rynku deweloperskiego w Polsce. Od 17 lat działamy w trosce i imieniu inwestorów, którzy swoją pracą przyczyniają się do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych kolejnych pokoleń.

Wierzymy, że wspólne zaangażowanie i dialog publiczno-prywatny są kluczem do sukcesu, dlatego dzielimy się swoją wiedzą praktyczną i merytoryczną z decydentami, społeczeństwem i organizacjami pokrewnymi. Funkcjonujemy w skali ogólnokrajowej oraz na poziomach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku warszawskiego, wrocławskiego, trójmiejskiego, poznańskiego i krakowskiego. 
CZYTAJ WIĘCEJ
Image description

Oddział Wrocławski PZFD

Oddział wrocławski Polskiego Związku Firm Deweloperskich działa od 4 sierpnia 2010 pod hasłem „Budujemy Wrocław i standardy branży deweloperskiej”. Celem prowadzonych działań jest przede wszystkim współpraca z lokalnymi władzami w zakresie planowania przestrzennego, usprawnienia procesów administracyjnych towarzyszących budowie nowych osiedli, a także propagowanie stolicy Dolnego Śląska jako miasta zasobnego w miejsca pracy i ośrodki kultury.

Jak podkreśla prezes oddziału wrocławskiego Dorota Jarodzka-Śródka, współpraca z przedstawicielami władz i lokalnego biznesu to potrzeba nowoczesnego społeczeństwa. – W przypadku działalności deweloperskiej wiele celów jest wręcz tożsamych z polityką rozwoju miast: wznosić obiekty i tworzyć założenia urbanistyczne nie tylko efektowne, ale dobrze wkomponowane w istniejącą tkankę miejską, zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym z uwzględnieniem społecznych aspektów budownictwa. Dlatego już drugi rok zacieśniamy współpracę z Miastem, z powodzeniem realizując wytyczone cele – dodaje.

ODDZIAŁ WROCŁAWSKI PZFD  

Oddział Warszawski PZFD

Oddział Warszawski Polskiego Związku Firm Deweloperskich (OW PZFD) powstał w 2012 roku jako odpowiedź na potrzebę podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków inwestowania na największym rynku mieszkaniowym jakim jest aglomeracja warszawska.

Jako silna, branżowa reprezentacja, OW PZFD podpisał Umowę o współpracy z Urzędem Miasta st. Warszawy, której celem jest m.in. współpraca przy opracowywaniu najlepszych rozwiązań planistycznych, urbanistycznych i rozwiązywaniu problemów przy realizacji infrastruktury miejskiej.

Wspierając miejskie inicjatywy służące poprawie warunków mieszkaniowych w Warszawie i jej okolicach, Oddział Warszawski PZFD promuje działalność w ramach Kodeksu Dobrych Praktyk i Ustawy deweloperskiej, wspiera działania i inicjatywy legislacyjne Polskiego Związku Firm Deweloceleperskich.

ODDZIAŁ WARSZAWSKI PZFD

Oddział Trójmiejski PZFD

Oddział Trójmiejski został utworzony w 2017 roku z inicjatywy firm deweloperskich działających na terenie województwa pomorskiego.

– Chcemy kreować potrójną płaszczyznę porozumienia: powiązać interesy klientów – przyszłych mieszkańców dzielnic i budynków, które wznoszą deweloperzy, z kierunkami w jakich powinny działać władze. To klienci wiedzą najlepiej czego potrzebuje dzielnica – jak powinna się tam rozwijać oświata, jaka infrastruktura sprzyjająca wypoczynkowi powinna tam powstawać, co potrzebne jest do wygodnego życia. Chcemy zaprezentować władzom te poglądy, bo je doskonale znamy z rozmów z klientami – mówi Andrzej Biernacki, Prezes Oddziału Trójmiejskiego. – Do tej pory współpraca mieszkańców, deweloperów i samorządów odbywała się w rozproszonej formie, przy okazji dyskusji nad planami zagospodarowania przestrzennego czy w radach dzielnic. Jest okazja by stworzyć stałą platformę rozwoju. Liczymy, że uda nam się wciągnąć władze do dyskusji, tym bardziej że mamy w Trójmieście problem z budowaniem aglomeracji. Chcemy odegrać rolę łącznika, który będzie wspierał integrację działań w tym kierunku. Mamy świadomość, że jesteśmy współbudowniczymi miast i chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, kiedy o deweloperze będzie się mówić jak o zawodzie.

ODDZIAŁ TRÓJMIEJSKI PZFD  

Oddział Poznański PZFD

Nie da się nie zauważyć, że oblicze Poznania, tak jak i większości polskich miast uległo w ostatnich latach znaczącej przemianie. Inwestycje publiczne, szczególnie infrastrukturalne zdecydowanie polepszyły komfort życia mieszkańców i sprawiły że Poznań stał się miastem nowoczesnym i przyjaźniejszym do życia. Nie da się jednak także nie zauważyć, że krajobraz naszego miasta uległ całkowitemu przeobrażeniu także w wyniku działalności firm deweloperskich budujących tak wielkie osiedla mieszkaniowe jak i małe kameralne „plomby” wypełniające zaniedbane często przestrzenie.

Jakby na to nie patrzeć to głównie firmy deweloperskie budują dzisiaj w naszym mieście jak zresztą i w całym kraju mieszkania i jak na razie żadne programy publiczne ilością budowanych mieszkań nie są w stanie nawet zbliżyć do poziomu realizowanego przez deweloperów. Oczywiście działalność deweloperska to nie tylko mieszkania ale także obiekty komercyjne jak biurowce, hotele i magazyny. Ich budową zajmują się wyłącznie prywatne firmy a działalność ta przyczynia się nie tylko do wspomnianych już przeobrażeń w przestrzeni miejskiej ale dodatkowo jest impulsem dla powstawania nowych miejsc pracy czy rozwoju turystyki. To wszystko możliwe stało się przede wszystkim dzięki uporowi przedsiębiorców działających w tej branży i to pomimo niestabilnego otoczenia prawnego, biurokracji i niechęci różnych środowisk wykorzystujących każde potknięcie firm z naszej branży do budowania wszelkiego rodzaju uogólnień mających na celu pokazanie branży deweloperskiej jako takiej dla której nic poza zyskiem się nie liczy. I właśnie między innymi chęć zmierzenia się z wciąż funkcjonującymi stereotypami a także chęć podniesienia jakości obsługi klientów oraz wypracowanie płaszczyzny współpracy z władzami samorządowymi i państwowymi leży u podstaw powołania naszego oddziału PZFD.

Poznański oddział PZFD został formalnie powołany dnia 8 listopada 2017 roku. Aktualnie zrzesza 14 firm deweloperskich działających na rynku poznańskim ale statutowym obszarem naszej działalności jest całe województwo wielkopolskie. Chcemy jako związek włączyć się we wszelkie możliwe inicjatywy, także o charakterze społecznym, mające na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej a także poprawę jakości życia mieszkańców naszego miasta.

ODDZIAŁ POZNAŃSKI PZFD  

Oddział Krakowski PZFD

Oddział Krakowski został powołany 26.06.2019 roku. 
Naszą misją jest zapewnienie firmom deweloperskim warunków do rozwoju oraz wspieranie i reprezentowanie ich w staraniach o lepsze prawo. 
Naszą misję realizujemy poprzez:
Image description
  • Pracę na rzecz likwidacji barier biurokratycznych utrudniających rozwój rynku.
Image description
  • Tworzenie silnej reprezentacji branży w strukturach krajowych i europejskich, aby na bazie wspólnych doświadczeń wyznaczać jakość we wszystkich aspektach związanych z mieszkalnictwem.
Image description
  • Dzielenie się wiedzą praktyczną z decydentami odpowiedzialnymi za tworzenie przepisów prawnych,  aby współgrały one z polskimi realiami. 
Image description
  • Pełnienie funkcji eksperta w mediach oraz podczas wydarzeń dotyczących rynku mieszkaniowego.
Cele PZFD
Image description
Lepsze prawo administracyjne i gospodarcze
Image description
Promowanie branży jako podmiotu współodpowiedzialnego za rozwój miast
Image description
Likwidacja barier technicznych hamujących rozwój rynku
Image description
Ograniczenie biurokracji
Image description
Edukacja pracowników firm deweloperskich
Image description
Wyznaczanie dobrych praktyk branżowych

Zarząd Związku

img-101
Grzegorz Kiełpsz Prezes Zarządu PZFDDom Development S.A.  
img-28
Marek Poddany Wiceprezes Zarządu PZFDSedno Dom Sp. z o.o.
szanajca_Fotor
Jarosław Szanajca Prezes Honorowy PZFDDom Development S.A.  
wokonski
Wojciech Okoński Prezes Honorowy PZFDRobyg S.A.
img-26
Ewa Radojewska Volumetric Polska Sp. z o.o.
wachowicz_Fotor
Jacek Wachowicz WX Management Services Sp. z o.o.
img-20
Edward Laufer Vantage Development S.A.
img-35
Paweł Putkowski SP Invest DVE Sp. z o.o. Sp.k.
img-83
Krzysztof Suskiewicz Archicom Polska S.A
img-74
Tomasz Stoga PD S.A. Investment sp.k.
img-104
Andrzej Biernacki Ekolan S.A.
15lat_PZFD-258_Fotor
Piotr Jaczewski AMA-BUD Sp. z o.o.
img-19
Andrzej Marszałek Inwestycje Wielkopolski sp. z o. o. sp. k.
DZIA7997
Agnieszka Banaszak Dom-Eko sp. z o. o.
img-90_Fotor
Konrad Płochocki Dyrektor Generalny PZFD

Rada Związku

img-36
Dorota Jarodzka - Śródka Przewodnicząca Rady PZFD Archicom S.A.
img-24
Mirosław Półtorak Sekretarz Rady PZFD DOM.developer Wrocław Sp. z o.o.
img-71
Marian Okręglicki Sawa Apartments Sp. z o.o.
img-21
Danuta Rybarczyk Soho Development S.A.
img-79
Piotr Laszkiewicz NC Investment
img-87
Janusz Kraszewski CGLS Sp. z o.o. Sp. K. (Grupo Lar)
img-72
Adam Wielgus Lwy Inwestycje Deweloper
piotr baran_Fotor
Piotr Baran PCG Sp. z o.o.
img-68
Krzysztof Ziajka INKOM S.A.
img-31
Marek Abramczuk Mak Dom Holding S.A.
img-80
Jacek Putaj Pro Urba Invest Sp. z o.o.
j.zabojszcz
Jacek Zabojszcz Turret Development
img-92
Paweł Bugajny Trust S.A.
img-38
Zbigniew Gościcki Unidevelopment S.A.
img-77
Jan Graboń GS Inwestycje sp. z o.o.
Zdjęcie reklamowe JM III
Jakub Mrówka Novisa Development sp. z o.o. sp. j.
Marcin Gomoła Polnord S.A.
M. Najgrodzki
Marcin Najgrodzki Echo Investment S.A.
Monika Perekitko
Monika Perekitko Matexi Polska sp. z o.o.
Henryk Urbański
Henryk Urbański Budimex Nieruchomości sp. z o.o.
img-108
Joanna Janowicz Constructa Plus sp. z o. o. sp. k.
-479826778_natalia-sawicka-portret_2987046
Natalia Sawicka Angel Poland Holding sp. z o. o.
Wojciech Koziorowski
Wojciech Koziorowski Invest Komfort S. A. sp. k.

Zespół

img-91
Konrad Płochocki Dyrektor Generalny
img-105_Fotor
Rafał Kus Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrektor Organizacyjny Kongresu Deweloperskiego
img-57
Przemysław Dziąg Radca Prawny
img-3
Julia Zychowicz Specjalista ds. PR i marketingu
img-86_Fotor
Mateusz Stachewicz Specjalista ds. prawnych
Dawid_Chmura_PZFD_Fotor2
Dawid Chmura Specjalista ds. PR i marketingu
Weronika Znajdek_Fotor
Weronika Znajdek Prawnik
Agata Szczęśniak
Agata Szczęśniak Asystentka Biura Zarządu
Magda Przybył
Magdalena Przybył Specjalista ds. Księgowo-Finansowych
IMG_9891_Fotor_Fotor
Paweł Zgorzałek Stażysta w dziale marketingu
IMG_9903_Fotor_Fotor
Patryk Kozierkiewicz Prawnik
Członkowie PZFD
Adama Mickiewicza 37 lok.58


01-625 Warszawa
668660281

acciona
00-837 Warszawa
ul. Pańska 96 lok. 105
tel. 22 514 08 80
e-mail: sekretariat@acciona.com.pl
35logo
ul. Lipińskiego 3A
40-349 Kraków
www.activ-investment.eu
e-mail: biuro@activ.krakow.pl
activa
ul. Obrońców Wybrzeża 2B
83-000, Pruszcz Gdański
+58 691 09 80
info@activa.gda.pl
AGENA_Logo_RGB_LogoOnBlue
Lęborska 8/10 lok.183


03-443 Warszawa
biuro@agenadevelopment.pl
22 412 20 25

agencjainwestycyjnapoznan
60-688 Poznań
ul. Franciszka Stróżyńskiego 11/36
tel. 61 822 34 69
e-mail: zarzad@ai.poznan.pl
albero invest
Albero Invest Sp. z o.o.
ul. Zielna 37

00-108 Warszawa

tel. 22 375 93 02

e-mail: biuro@alberoinvest.pl
allcon
81-537 Gdynia
ul. Łużycka 6
tel. 58 660 19 03
e-mail: osiedla@allcon.pl
alstal
Kwiatowa 23
88-110 Jacewo
tel. 52 35 55 400
e-mail: biuro@alstaldom.eu
Alter
ul. Podwale Staromiejskie 90
80-844 Gdańsk
biuro@al-terpremium.pl
wfh logo
Potworowskiego 11


 
amabud
03-144 Warszawa
ul. Światowida 61A
tel. 22 302 06 02
e-mail: sprzedaz@ama-bud.pl
logo2

ul. Sukiennicza 8/U7
31-069 Kraków
tel. +48 12 429 39 39
office@angelpoland.com.pl

apartamenty przy bulwarze logo
ul. Masarska 13/L3
31-534 Kraków
tel: +48 12 433 99 99
infokrakow@gpinvestments.com.pl

 

 
apmdevelopment
00-716 Warszawa
ul. Bartycka 63A lok. 25
tel. 22 847 91 84
e-mail: biuro@apm-development.pl
logo
01-748 Warszawa
ul. Szamocka 8
tel. 22 49 09 300
e-mail: m.krasowska@apricot.pl
apro
ul. Moniuszki 39

87-100 Toruń

56 657 66 55

mieszkania@apro.com.pl
arche
02-884 Warszawa
ul. Puławska 424
tel. 22 319 80 80
e-mail: arche@arche.pl
logo_archicom-1
90-447 Łódź
ul. Piotrkowska 173
tel. 42 230 10 57
e-mail: archicompolska@archicom.pl
logo_archicom-1
50-345 Wrocław
ul. Liskego 7
tel. 71 785 88 00
e-mail: archicom@archicom.com.pl
Pokaż więcejWstrzymaj ładowanie
Współpracujemy z
aereco
AERECO WENTYLACJA sp. z o.o. jest liderem na rynku wentylacji w zakresie rozwiązań dla budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Systemy AERECO posiadają certyfikat efektywności energetycznej NAPE.

05-152 Czosnów
ul. Dobra 13, Łomna Las
tel. 22 380 30 00
e-mail: biuro@aereco.com.pl

Strona internetowa AERECO WENTYLACJA
Aluprof aluminium systems
ul. Warszawska 153


43-300 Bielsko-Biała
aluprof@aluprof.eu
+48 (33) 819 53 00

cersanit
Cersanit S.A. to jedna z wiodących firm produkcyjnych na rynku europejskim z polskim kapitałem. Przedmiotem podstawowej działalności Grupy Rovese jest produkcja i dystrybucja wyrobów wykorzystywanych do wykańczania i wyposażenia łazienek.

25-323 Kielce
Al. Solidarności 36
tel. +41 315 80 04/05
fax +41 315 80 06
e-mail: sprzedaz@rovese.com

Strona internetowa Cersanit
decoroom_black_przeźroczysty
Decoroom to profesjonalna Pracownia Architektury Wnętrz, zajmująca się kompleksowym wykończeniem „pod klucz”, która posiada ponad 1600 realizacji i ma szerokie doświadczenie zarówno w projektach indywidualnych, jak i w dużych projektach inwestycyjnych.

02-002 Warszawa
Ul. Nowogrodzka 62B
tel. +48 888 220 110
e-mail: decoroom@decoroom.eu

 
DEL_PRI_Legal_RGB-outlined
Deloitte Legal jest częścią międzynarodowej sieci kancelarii prawnych stowarzyszonych z Deloitte. Obecnie zatrudnia ponad 2 000 prawników w 81 krajach i jest jedną z największych globalnych firm prawniczych. W Polsce Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k. posiada sieć biur w największych polskich miastach: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Szczecinie i Łodzi. Na rzecz naszych klientów stale pracuje zespół ponad 100 prawników, z których większość to radcy prawni i adwokaci.

Deloitte
Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
Telefon:22 511 08 11

Osoba kontaktowa:
Artur Lisicki
email: alisicki@deloittece.com
Strona internetowa Deloitte
logo-fortum
Fortum jest liderem w obszarze czystej energii. Dostarczamy klientom energię elektryczną, ciepło i chłód, a także inteligentne rozwiązania, pozwalające na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Angażujemy naszych klientów i społeczeństwo w dążeniu do tworzenia czystszego świata. Zatrudniamy około 9 000 profesjonalistów w krajach nordyckich, bałtyckich oraz Rosji, Polsce i Indiach. Fortum oferuje deweloperom usługę SmartLiving – inteligentne rozwiązania w budynkach mieszkalnych. Jest to system zintegrowanej automatyki domowej, wsparty skandynawskim designem panelu zarządzania oraz międzynarodowym doświadczeniem wdrożeniowym.

 

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
ul. Jana Heweliusza 9
80-890 Gdańsk
innogy_case_study
Wybrzeże Kościuszkowskie 41


00-347 Warszawa


JLL_Logo_Positive_10-29mm_RGB
JLL (NYSE: JLL) to wiodąca firma doradcza świadcząca kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. Misją JLL jest zredefiniowanie sektora nieruchomości, stwarzanie najlepszych możliwości biznesowych i atrakcyjnych, komfortowych przestrzeni sprzyjających realizowaniu celów. W ten sposób firma przyczynia się do budowania lepszej przyszłości dla swoich klientów, pracowników oraz społeczności, w których działa.

Działający w ramach firmy od 2018 r. Zespół Mieszkaniowy (wcześniej REAS), to grupa profesjonalistów specjalizującym się w zagadnieniach związanych z rynkiem nieruchomości mieszkaniowych – w tym również dot. produktów alternatywnych takich jak mieszkania na wynajem, prywatne akademiki, co-livingi i wiele innych. Pozycję eksperta i rzetelnego partnera wspierającego firmy działające na rynkach mieszkaniowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej zawdzięcza ponad 20-letniemu doświadczeniu głównych ekspertów oraz unikalnym, różnorodnym programom badania tego sektora.

JLL jest spółką z listy Fortune 500 zatrudniającą ok. 88 000 osób w 80 krajach w ramach 300 oddziałów na całym świecie. JLL jest marką i zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Jones Lang LaSalle Incorporated.

JLL

Warsaw Spire
Plac Europejski 1
00-844 Warszawa
+48 22 167 0000
warsaw.office@eu.jll.com
LUMON_ORIGINAL_cmyk
LUMON to międzynarodowy lider branży specjalizującej się w projektowaniu i produkcji bezramowych szklanych zabudów balkonowych i tarasowych.  Od 40 lat opracowujemy i wdrażamy innowacyjne rozwiązania przy współpracy z deweloperami, inwestorami, architektami i wykonawcami.

Lumon International Oy
Grzybowska 43 (I piętro)
00-855 Warszawa
22 3771340
nowy adres
Profesjonalne narzędzia dla rynku nieruchomości: cykle konferencji „Forum Rynku Nieruchomości”, „Polski Rynek Mieszkaniowy”, „Biurowce w Polsce”; Targi Mieszkań i Domów w 5 miastach; portal nieruchomości. WIEDZA. WSPARCIE. DOŚWIADCZENIE.

00-833 Warszawa
Sienna 75
tel. 22 826 54 63
e-mail: kontakt@nowyadres.pl

Strona internetowa Nowy Adres
logo-obido
Największa kompleksowa platforma marketingowa, działająca w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście. Obido dysponuje najbardziej zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami pozwalającym na skuteczne dotarcie do klientów poszukujących mieszkań w internecie. Misją firmy jest tworzenie nowego standardu w poszukiwaniu mieszkania lub domu, aby było ono maksymalnie naturalne, przyjemne i efektywne.

ul. Podedworze 33
30-686 Kraków

Kontakt:
Marian Bruliński,
tel.: 503 720 620,
e-mail: m@obido.pl

 
orange
Jesteśmy liderem na polskim rynku telefonii stacjonarnej, internetu i transmisji danych. Jako jedyny operator, oferujemy kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne dostępne w całym kraju. Celem Orange Polska jest zapewnienie najwyższej satysfakcji klientom.

02-326 Warszawa
Al. Jerozolimskie 160
tel. 501 200 671
e-mail: Przemyslaw.Naklicki@orange.com

Strona internetowa ORANGE dla deweloperów
samsung
Samsung inspiruje świat i kształtuje przyszłość poprzez wyjątkowe idee oraz innowacyjne technologie. Firma Samsung aktywnie kreuje i definiuje nowe standardy w świecie telewizorów, smartfonów, urządzeń ubieralnych, tabletów, wysokiej jakości sprzętu AGD, rozwiązań cyfrowych, systemów sieciowych, pamięci, technologii LSI, półprzewodników oraz rozwiązań LED.

 

Samsung Electronics Polska
Warszawa 02-676
Postępu 14
Tel: 600-089-456
an.orlicka@samsung.com

Strona Samsung
Samsung dla Klientów biznesowych
logo_niebieskie
UNIQA TU S.A. to jedna z wiodących firm ubezpieczeniowych w Polsce i numer 1 na rynku ubezpieczeń dla mieszkalnictwa. Dynamicznie działamy również w sektorze przedsiębiorstw oferując pełny zakres ubezpieczeń korporacyjnych, w tym „Pakiet dla Developera” – zbiór niezbędnych ubezpieczeń na każdym etapie prowadzonej inwestycji.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
tel. 42 66 66 500
e-mail: ubezpieczenia@uniqa.pl
upper finance

Upper Finance to prężnie rozwijającą się instytucja doradztwa finansowego, niezależna i nie powiązana kapitałowo z żadnym bankiem, która powstała z myślą o zapewnieniu najwyższego standardu usług finansowych wszystkim klientom komercyjnym.00-654 Warszawa
Ul. Śniadeckich 17
tel. +48 512 400 252
e-mail: biuro@upperfinance.pl
www: upperfinance.pl/pl/
VELUX_2005_PMS485C_180
Od ponad 75 lat Grupa VELUX, wykorzystując światło dzienne i świeże powietrze, tworzy lepsze warunki do życia na całym świecie. Od lat zajmuje się aktywną promocją nowoczesnego i energooszczędnego budownictwa. Propaguje z zaangażowaniem rozwiązania, które optymalizując wydajność energetyczną budynków, dbają o zdrowie i samopoczucie ludzi.

[br][br]

VELUX Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa
tel.: +48 22 337 70 00
kontakt@velux.pl
weber
Marka Weber jest znakiem rozpoznawczym wielu znanych materiałów budowlanych oraz kompleksowych rozwiązań z zakresu elewacji (systemów ociepleń, tynków dekoracyjnych, farb), układania płytek i kamienia naturalnego, podkładów podłogowych i posadzek, hydroizolacji i zapraw technicznych. Innowacyjne rozwiązania Weber dostępne są w 48 krajach. W Polsce marka obecna jest od 1995 roku, a kształt dzisiejszej, bogatej oferty jest efektem połączenia firm Weber Terranova, maxit oraz Deitermann. Weber w Polsce zatrudnia ponad 260 pracowników, posiada 3 fabryki, a także terminale logistyczne wraz z centrami barwienia. Od 2009 Weber działa w ramach spółki Saint-Gobain Construction Products Polska.

www.netweber.pl

Statut Związku

Tekst jednolity Statutu PZFD przyjęty w dniu 6 kwietnia 2017 r. Uchwałą nr 10/2017 na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
PDF