Raport „Budownictwo. Innowacje. Wizja liderów branży 2025”

05 sierpnia 2019
Zaproszenie na Grupy
Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Budownictwo. Innowacje. Wizja liderów branży 2025” przeprowadzonego na zlecenie Autodesk przez firmę ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku.

  Jakie są największe wyzwania polskiego budownictwa? Gdzie tkwi potencjał do wzrostu efektywności? Jakie technologie w budownictwie będą stosowane w 2025? Zapoznaj się z wynikami raportu „Budownictwo. Innowacje. Wizja liderów branży 2025” przeprowadzonego na zlecenie Autodesk przez firmę ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku. Badanie przeprowadzono metodą pogłębionych wywiadów indywidualnych przeprowadzonych z kadrą zarządzającą reprezentującą największe polskie firmy w segmencie architektonicznym i budowlanym.

  Poznaj kluczowe wnioski z badania – Budownictwo. Innowacje. Wizja Liderów branży 2025.