Rekrutacja na XI edycję Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Deweloperów otwarta!

25 czerwca 2020
Kopia Opinia
Otwieramy rekrutację na XI edycję Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Deweloperów!

Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Deweloperów kształcą między innymi w zakresie: 
  1. Prawnych aspektów projektu deweloperskiego; 
  2. Problematyki polskiego rynku nieruchomości; 
  3. Analizy strategicznej; 
  4. Zarządzania oraz tworzenia biznesplanów; 
  5. Finansowania przedsięwzięć. 

Dowiedz się więcej: PODYPLOMOWE STUDIA DEWELOPERSKIE  

Zapisz się: REJESTRACJA