Rozpoczynamy rekrutację na X edycję Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Deweloperów!

24 czerwca 2019
Podyplomowe Studia
Otwieramy rekrutację na X edycję Podyplomowych Studiów Deweloperskich.

Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Deweloperów to znakomita platforma wymiany doświadczeń, współpracy biznesowej i forma integracji środowiska deweloperskiego. W ramach przygotowania ogólno-menedżerskiego realizowanego przez wykładowców SGH, słuchacze poznają zasady zarządzania przedsiębiorstwem. Słuchacze zapoznają się także ze specyfiką prowadzenia działalności w sektorze deweloperskim, poprzez zajęcia dotyczące wszystkich obszarów tej działalności na podstawie praktycznych przykładów prezentowanych przez wykładowców z PZFD.  Chcemy, by absolwenci studiów stanowili najlepszą kadrę dla przyszłych pracodawców, dlatego kładziemy nacisk na poznawanie świata nieruchomości od praktyków, stąd zaangażowanie najlepszych ekspertów z rynku, bez których nauczanie miałoby wymiar jedynie teoretyczny.

Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Deweloperów wykształcą Cię w zakresie: 

  1. Prawnych aspektów projektu deweloperskiego; 
  2. Problematyki polskiego rynku nieruchomości; 
  3. Analizy strategicznej; 
  4. Zarządzania oraz tworzenia biznesplanów; 
  5. Tworzenia strategii marketingowej i sprzedażowej projektów deweloperskich; 
  6. Realizacji projektów – budżetowania i kontrolingu; 
  7. Zarządzania zasobami ludzkimi oraz podstaw negocjacji; 
  8. Finansowania przedsięwzięć.

ZAPISZ SIĘ! 

Więcej informacji: STUDIA DEWELOPERSKIE