Spotkanie z Ministerstwem Rozwoju ws. WT2021

14 września 2020
Kopia Opinia-34
14 września wraz z przedstawicielami organizacji: Business Centre Club, Polska Izba Budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP), Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki, Wielkopolska Izba Budownictwa, Zachodnia Izba Gospodarcza, Związek Polskie Okna i Drzwi­­­­­­, które dołączyły do apelu o przyznanie architektom, inżynierom i inwestorom dowolności w sposobie, w jaki od 2021 będą osiągać nowe, niższe limity łącznego zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej przez budynki bez dalszego zaostrzania szczegółowych parametrów izolacyjności cieplnej poszczególnych materiałów budowlanych, spotkaliśmy się z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju na czele z ministrem Robertem Nowickim.

W ramach spotkania PZFD oraz przedstawiciele organizacji dyskutowali i postulowali m.in. o to, by:
  1. Mające obowiązywać od 31 grudnia 2020 r. surowsze wymogi nowych warunków technicznych w zakresie wskaźników EP obowiązywały dla wniosków o udzielenie pozwolenia na budowę, złożonych od 31 grudnia 2020 r., a nie od daty otrzymania pozwolenia na budowę (która to data jest nieprzewidywalna ze względu na przedłużający się proces wydania decyzji).
  2. Włączenie do obliczeń energetycznych budynku wskaźników EU (energii użytkowej) i/lub EK (energii końcowej), które dałyby dowolność projektowania przy zachowaniu energooszczędności. Zakłada się np. wyliczenie referencyjnej wartości EU. Spełnienie takiego EU dałoby możliwość pozostawienia w 2021 roku wymagań dot. izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych na poziomie WT2017. Kompensowanie nastąpiłoby poprzez stosowanie systemów obniżających EU np. wprowadzenie wentylacji higrosterowalnej lub innych dostępnych technologii.