Co sprawdzić przy zakupie mieszkania?

Wybór mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji w naszym życiu. Przed jej podjęciem, należy przeanalizować swoje potrzeby i wymagania, określić swoje możliwości finansowe, a następnie dokładnie rozejrzeć się na rynku nieruchomości i sprawdzić interesujące nas inwestycje. Co powinniśmy wiedzieć o rynku pierwotnym? Co sprawdzić przy zakupie mieszkania? Przygotowaliśmy krótki przewodnik, który pomoże sprawnie i bezproblemowo przejść proces poszukiwania i ułatwi podjęcie decyzji.

Sprawdź dewelopera i jego dotychczasowe inwestycje  

W myśl zapisów Ustawy deweloperskiej z dnia 16 września 2011 roku, deweloper ma obowiązek przedstawić klientowi prospekt informacyjny, w którym powinny znaleźć się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące firmy deweloperskiej i danej inwestycji. Warto dokładnie przejrzeć prospekt i zwrócić uwagę na sytuację finansową firmy, jej dotychczasowe inwestycje pod kątem ich jakości i terminowości, a także na szczegóły dotyczące interesującej nas nieruchomości – zagospodarowanie przestrzenne jej okolicy, projekt części wspólnych, połączenia komunikacyjne oraz dostępność placówek usługowych takich jak szkoły, przedszkola, sklepy czy przychodnie lekarskie, itp. Okolice, których infrastruktura nie jest jeszcze w pełni zbudowana wymagają zorientowania się w kwestii ich przyszłego kształtu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dokumenty takie jak aktualny stan księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości czy sprawozdanie finansowe dewelopera można uzyskać w Biurze Sprzedaży.

Sprawdź, czy dla inwestycji prowadzony jest rachunek powierniczy  

Po wprowadzeniu w życie ustawy deweloperskiej, wszystkie inwestycje powstałe po 2012 roku zobowiązane są do prowadzenia rachunku powierniczego. Ważne, by zwrócić uwagę, czy wybrana przez nas inwestycja prowadzi rachunek powierniczy, który gwarantuje nam bezpieczeństwo finansowe w razie bankructwa dewelopera. Istnieją dwa rodzaje rachunków powierniczych: otwarty i zamknięty. Otwarty gromadzi środki wpłacane przez nabywcę na cele określone w umowie deweloperskiej. Ich wypłata następuje zgodnie z harmonogramem prac i kontrolowana jest przez bank. Rachunek powierniczy zamknięty różni się tym, że wypłata zdeponowanych na nim środków na konto dewelopera następuje dopiero po przeniesieniu na nabywcę prawa do własności lokalu. W obu przypadkach bank sprawuje kontrolę nad rachunkiem powierniczym, kontroluje postępy prac budowlanych i celowość wydawanych środków. Szczegółowe informacje dotyczące rachunku powierniczego i jego rodzajów można znaleźć tutaj.

Sprawdź, czy deweloper należy do PZFD

Ostatnim krokiem przy wyborze firmy deweloperskiej jest sprawdzenie, czy jest ona członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Firmy zrzeszone w PZFD kierują się Kodeksem Dobrych Praktyk, stworzonym jeszcze przed wejściem w życie Ustawy Deweloperskiej. Kodeks Dobrych Praktyk określa zasady obowiązujące firmę deweloperską i jej Klienta przed, w trakcie i po zawarciu transakcji. Celem Kodeksu jest ochrona i dbałość o interesy nabywców nieruchomości. Decydując się na mieszkanie lub dom oferowany przez jedną z zrzeszonych w PZFD firm, zyskujesz pewność i bezpieczeństwo transakcji.

Zweryfikuj umowę deweloperską  

Zanim podpiszemy umowę deweloperską należy dokładnie sprawdzić, czy znajdują się w niej wszystkie konieczne punkty. Dokument powinien zawierać między innymi: dokładne dane obu stron umowy, cenę nieruchomości, harmonogram prac budowlanych, harmonogram płatności, termin ukończenia inwestycji, datę przeniesienia prawa własności do mieszkania na kupującego, szczegółowe informacje dotyczące wykończenia mieszkania, sposobu pomiaru jego powierzchni, schematów instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, oraz warunki odbioru lokalu i konsekwencje odstąpienia od umowy. Nabywca mieszkania powinien dopilnować, by w umowie znalazły się także zapisy o karach umownych za jej niedotrzymanie przez każdą ze stron. W przypadku opóźnień w realizacji inwestycji z winy dewelopera, klient może żądać odszkodowania. Zapisy w umowie deweloperskiej są podstawą do dochodzenia praw w sądzie. Umowa deweloperska, zgodnie z ustawą, musi być podpisana w formie aktu notarialnego. Jeśli dokument nie spełnia tego wymogu, jest nieważny.

Sprawdź stan mieszkania przed odbiorem  

Odbiór kluczy do mieszkania to ostatnia szansa, żeby zgłosić wszelkie zauważone usterki i domagać się wykonania wszystkich elementów określonych w umowie. Warto więc sprawdzić stan nieruchomości jeszcze przed oficjalnym odbiorem. Dobrze jest zabrać ze sobą fachowca, który oceni zgodność wykończenia lokalu z umową. Należy zwrócić uwagę na wymiary pomieszczeń, wykonanie podłóg, ścian, okien, drzwi, instalacji, itp. Podczas odbioru mieszkania, wszystkie uwagi zapisywane są w protokole odbioru. Pamiętajmy, aby podpisać się pod nim dopiero wtedy, gdy mieszkanie nie zawiera już żadnych usterek. Na uznanie lub odrzucenie zgłoszonych wad, deweloper ma 14 dni od dnia podpisania protokołu, na ich naprawienie – 30 dni.