Ocena sytuacji prawnej deweloperów wobec siły wyższej w postaci epidemii koronawirusa – opinia prawna

Opinia prawna nt. oceny sytuacji prawnej deweloperów wobec siły wyższej