grupa-prawna

Grupa Prawna

Jedna z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych Grup Tematycznych, organizowanych przez PZFD. Jej uczestnikami są pracownicy, świadczący usługi prawne na rzecz przedsiębiorstw z branży deweloperskiej. Szkolenia Grupy Prawnej to okazja do dyskusji na temat różnorodnych problemów prawnych, pojawiających się na drodze deweloperów oraz szansa na omówienie sposobów radzenia sobie z nimi i przygotowanie się do zmian. Gośćmi i prelegentami Grup Prawnych są często reprezentacje środowisk bankowych, notarialnych, a także przedstawiciele administracji rządowej.

Najbliższe szkolenia

Data Godzina Temat Prelegent Miejsce
28 stycznia 2020 11:00 - 15:00 Status strony w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na budowę Joanna Dziedzic-Bukowska Warszawa

Szkolenia zrealizowane

Data Godzina Temat Prelegent Miejsce
21 listopada 2019 11:00 - 15:00 Odpowiedzialność cywilna, czynniki ryzyka i możliwe zabezpieczenia w procesie inwestycyjnym Eksperci UNIQA Poznań
2 października 2019 11:00 - 13:00 Działania Polskiego Związku Firm Deweloperskich w sferach inwestycji condo– i aparthotelowych Mateusz Stachewicz Warszawa
27 września 2019 11:00 - 15:00 Podsumowanie działań prawnych Polskiego Związku Firm Deweloperskich i zmian legislacyjnych w 2019 roku Katarzyna Kuniewicz Kraków
22 sierpnia 2019 11:00 - 15:00 Decyzje środowiskowe, prawo wodne i prawne aspekty remediacji gruntów Piotr Otawski Gdańsk
30 lipca 2019 11:00 - 14:00 Problemy w toku procesu inwestycyjnego Przemysław Dziąg Warszawa
18 czerwca 2019 11:00 - 15:00 Wzorce umowne i niedozwolone klauzule w umowach oraz zgody wodnoprawne i decyzje środowiskowe Piotr Otawski Warszawa
16 kwietnia 2019 11:00 - 16:00 Szacowanie ryzyka dla ochrony danych osobowych – od notyfikacji do oceny ryzyka Anna Buczyńska Borowy Warszawa
19 marca 2019 11:00 - 15:00 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności oraz aktualizacja bieżących zagadnień prawnych Konrad Płochocki Gdańsk
26 lutego 2019 10:00 - 15:00 Ryzyka prawne deweloperów w relacjach z wykonawcami i podwykonawcami Przemysław Drapała Warszawa
11 lutego 2019 15:00 - 17:30 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności oraz aktualizacja bieżących zagadnień prawnych Konrad Płochocki Poznań
11 stycznia 2019 11:00 - 16:00 Aktualności związane z RODO Anna Buczyńska Borowy Warszawa

Przykładowa tematyka szkoleń

1. Rewolucyjne zmiany w prawie o ochronie danych osobowych.
2. Zagrożenia wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Znaczenie ustawy o kredycie hipotecznym dla branży deweloperskiej.
4. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.
5. Nowe zasady wycinki drzew dla przedsiębiorców
6. Negocjacje umowy cesji z bankiem z perspektywy dewelopera.
7. Główne problemy i zagrożenia tzw. ustawy inwestycyjnej i postulowane kierunki zmian w projekcie.
8. 5-letnia rękojmia oraz gwarancja. Rewolucja czy ewolucja?
9. Relacja ustawy o prawach konsumenta do ustawy deweloperskiej.
10. Specustawa mieszkaniowa – praktyczne aspekty dla branży.
11. Projekt nowelizacji Ustawy deweloperskiej przygotowany przez UOKiK.