grupa-techniczna

Grupa Techniczna

Na szkoleniach Grupy Technicznej poruszamy kwestie związane z warunkami technicznymi budynków oraz ich usytuowaniem. Uczestnikami szkoleń są osoby z działów, odpowiadających za techniczne przygotowanie inwestycji do użytkowania.

Najbliższe szkolenia

Data Godzina Temat Prelegent Miejsce
26 marca 2020 11:00 - 15:00 Grupa Techniczna Warszawa

Szkolenia zrealizowane

Data Godzina Temat Prelegent Miejsce
4 grudnia 2019 11:00 - 15:00 BIM Building Information Modeling – wprowadzenie do wirtualnego świata informacji Marcin Walewski Warszawa
19 września 2019 11:00 - 14:00 Budownictwo prefabrykowane – zastosowanie kompleksowej prefabrykacji w realizacji obiektów mieszkaniowych HM Factory Sochaczew
5 września 2019 11:00 - 15:00 Eurokody w projektowaniu konstrukcji, feedback z użytkowania obiektów oraz komentarz w sprawie uchwalonych projektów technicznych Marcin Walewski Warszawa
3 czerwca 2019 11:00 - 16:00 Budownictwo prefabrykowane – zastosowanie kompleksowej prefabrykacji w realizacji obiektów mieszkaniowych Pekabex Poznań Poznań
28 marca 2019 11:00 - 15:00 Budownictwo energooszczędne i pasywne wielorodzinne i jednorodzinne – katalog rozwiązań technicznych Marcin Walewski Warszawa

Przykładowa tematyka szkoleń

1. Zmiany zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Uzyskiwanie decyzji środowiskowych przy realizacji deweloperskich działań inwestycyjnych.
3. Stosowanie przepisów przeciwpożarowych.
4. Prawidłowe obliczanie powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
5. Akustyka budowlana – wymagania dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych.
6. Upowszechnienie w kraju taniego, masowego budownictwa wielorodzinnego bez szkody dla jakości i funkcjonalności mieszkań.
7. Efektywność energetyczna a koszty inwestycyjne budynków mieszkaniowych i komercyjnych według wymagań obowiązujących od 2017 roku.