Przez 7 miesięcy 2021 roku oddano do użytkowania 123,5 tys. mieszkań

20 sierpnia 2021
Crane and building construction site against blue sky
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w okresie styczeń-lipiec 2021 r. oddano do użytkowania 123,5 tys. mieszkań, tj. o 2,3% więcej niż przed rokiem.   Deweloperzy przekazali do eksploatacji 71,1 tys. mieszkań – o 9,5% mniej niż w analogicznym okresie 2020 r., natomiast inwestorzy indywidualni – 49,6 tys. mieszkań, tj. o 23,3% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 97,8% ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa.

  Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie styczeń-lipiec 2021 r. wyniosła 11,8 mln m2, czyli o 10,2% więcej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania osiągnęła wartość 95,3 m2.

  Od początku roku do końca lipca 2021 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 200,3 tys. mieszkań, tj. o 35,8% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (125,8 tys., wzrost o 41,6% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (72,2 tys., wzrost o 26,7%). Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,8% ogółu mieszkań.

  W okresie I-VII 2021 r. rozpoczęto budowę 170,5 tys. mieszkań, tj. o 40,1% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 102,7 tys. mieszkań (o 56,0% więcej), a inwestorzy indywidualni 64,7 tys. (o 20,8% więcej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,2% ogólnej liczby mieszkań.

  Szacuje się, że na koniec lipca 2021 r. w budowie pozostawało 875,6 tys. mieszkań, tj. o 5,9% więcej niż w analogicznym miesiącu roku 2020.