Image description

Grupy Tematyczne PZFD

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw PZFD są tzw. Grupy Tematyczne, czyli cykliczne spotkania dedykowane pracownikom firm członkowskich.  

Celem tego przedsięwzięcia jest dostarczenie specjalistom z różnych działów, platformy do wymiany wiedzy, doświadczeń i opinii, która jest wzbogacana autorytetem ekspertów z zewnątrz.

Każdorazowo w spotkaniach grup tematycznych mogą brać udział osoby pracujące w firmach będących członkami PZFD, które chcą poszerzać swoją wiedzę specjalistyczną uczestnicząc w grupach prowadzonych przez cenionych znawców danej tamatyki. 

Obecnie działa 6 Grup Tematycznych:
  • Prawna
  • Marketingowa
  • Techniczna
  • Finansowa
  • Komercyjna
  • Menedżerska
Dowiedz się więcej na temat Grup Tematycznych:

GRUPY SZKOLENIOWE 

 

Kongres Mieszkaniowy

Image description
Kongres Mieszkaniowy to największa ogólnopolska konferencja branżowa, organizowana przez nas już od 10 lat. Początek wydarzeniu dał kongres Dni Dewelopera, zorganizowany w 2010 roku przez Oddział Wrocławski PZFD, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Zachodnią Izbą Gospodarczą. 

Celem przedsięwzięcia było zainicjowanie wielowątkowej debaty i wymiany zdań między ekspertami kształtującymi rynek mieszkaniowy w Polsce. Wydarzenie służyło integracji środowisk związanych z sektorem deweloperskim, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz pozostałych uczestników procesów inwestycyjnych. Kongres Mieszkaniowy jest płaszczyzną liberalnego myślenia w kategoriach wolnorynkowych i wyznacza kierunki, w których powinien zmierzać rynek deweloperski. 

Do tej pory odbyły się cztery edycje Kongresu Mieszkaniowego. IV Kongres Mieszkaniowy odbył się 18 września 2018 roku we Wrocławiu. 

Działania legislacyjne

PZFD uczestniczy w procesach legislacyjnych dotyczących projektów ustaw, rozporządzeń czy zarządzeń. Nasze działania opierają się na formułowaniu pisemnych stanowisk, organizowaniu grup roboczych współnie z przedstawicielami ministerstw i działaniach pomocniczych na etapie przygotowywania projektu, konsultacji społecznych i ministerialnym; w trakcie procedowania w Sejmie lub Senacie. Jako działania towarzyszące, służące wzmocnieniu naszych stanowisk organizujemy konferencje merytoryczne, przygotowujemy raporty, artykuły i komentarze, poruszamy tematy w mediach, zlecamy przygotowanie opinii prawnych i analiz. 
Image description
Image description

Kodeks Dobrych Praktyk

Jeszcze przed wejściem w życie tzw. ustawy deweloperskiej chroniącej interesy kupujących mieszkania na rynku pierwotnym, wybiegaliśmy myślą naprzód i jako organizacja branżowa chcieliśmy wyznaczać dobre wzorce. W związku z tym  we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów opracowaliśmy Kodeks Dobrych Praktyk, który po dziś dzień obowiązuje naszych członków w relacjach na linii klient – deweloper.  

Podyplomowe studia deweloperskie

Podyplomowe studia deweloperskie organizowane we współpracy z najlepszą uczelną ekonomiczną w Polsce – Szkołą Główną Handlową, są wyjątkową okazją do zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy związanej z rynkiem nieruchomości.

U podstaw działalności naszego Związku leży założenie, że wiedza w połączeniu z doświadczeniem praktycznym, to czynniki decydujące o sukcesie. Misją Związku jest prowadzenie działalności edukacyjnej na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest inicjatywa podjęta we współpracy z SGH – najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, czyli Podyplomowe Studia Deweloperskie. Wyszliśmy z założenia, że przekazanie wiedzy merytorycznej i praktycznej wszystkim tym, którzy są zainteresowani działalnością na rynku mieszkaniowym, jest zadaniem, którego powinniśmy i chcemy się podjąć.

Dlatego już teraz zapraszamy do odwiedzenia strony i zaplanowania dalszego rozwoju swojej kariery w branży deweloperskiej. 
CZYTAJ WIĘCEJ   STRONA STUDIÓW
Image description
Image description

Rankingi PZFD

Wiemy, że działalność deweloperska jest nierozerwalnie związana ze współpracą z innymi podmiotami, które funkcjonują na rynku bądź go bezpośrednio kreują. Wiemy też, że poddawanie ocenie działa motywująco. W związku z tym, przy udziale naszych firm członkowskich lub korzystając z prawa dostępu do informacji publicznej, opracowujemy dwa rankingi branżowe.

Pierwszy z nich, Ranking Banków, pokazuje, gdzie deweloperzy mogą liczyć na najkorzystniejsze warunki finansowania. Drugie zestawienie, Ranking Miast, bada terminowość wydawania przez urzędy pozwoleń na budowę i warunków zabudowy. Dzięki temu możemy sprawdzić, w jakich miastach formalności poprzedzające rozpoczęcie inwestycji przebiegają najsprawniej. 

RANKING BANKÓW RANKING MIAST

 

Konkurs mieszkaniowy

Konkurs na Najlepszy Projekt M​ieszkaniowy to inicjatywa mająca na celu promowanie wysokich standardów w architekturze. Za​łożeniem​ konkursu jest ​docenienie​ pracy deweloperów i architektów, którzy wspólnie tworzą ​przyjazną mieszkańcom i środowisku ​tkankę miejską, nadając polskim metropoliom nowoczesnego charakteru. 
Z okazji 25-lecia działalności branży deweloperskiej ogłosiliśmy II edycję ogólnopolskiego konkursu architektonicznego na “Najlepszy Projekt Mieszkaniowy 2012-2015” pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. 

Wyniki poznaliśmy 10 grudnia 2015 roku na uroczystej gali w Muzeum Historii Żydów Polskich.

LAUREACI KONKURSU 
Image description
Image description

Raporty, opracowania, analizy

PZFD regularnie wydaje opracowania i raporty, dotyczące aktualnej sytuacji na rynku deweloperskim.
Ostatnie przygotowane przez nas opracowania to m.in:
  • MANUAL RODO/GDPR dla firm na rynku deweloperskim
  • Potencjalne skutki wprowadzenia ustawy o uproszczeniu procesu inwestycyjnego dla gospodarki
  • ​​​Znaczenie budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego sektora deweloperskiego
  • Rola otwartych rachunków powierniczych w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego w Polsce
Wszystkie wydania dostępne są w Strefie PZFD. 

Biblioteka PZFD

Biblioteka PZFD to zbiór najlepszych prac dyplomowych studentów Podyplomowych Studiów Deweloperskich, organizowanych wspólnie przez Szkołę Główną Handlową i Polski Związek Firm Deweloperskich. Zbiór wzbogacony jest o opracowania tematyczne, przygotowane przez PZFD i zewnętrznych ekspertów z branży oraz o wyniki badań i analizy z zarządzania projektami, architektury i budownictwa.
Image description
Image description

Vademecum Dewelopera

Vademecum Dewelopera to kwartalnik wydawany przez PZFD, w którym poruszamy bieżące problemy z branży deweloperskiej. Magazyn wciąż rozszerza swój zakres tematyczny. Członkowie PZFD mogą w nim znaleźć już nie tylko ekspertyzy dotyczące zmian w prawie i problemów technicznych. Naszym Czytelnikom oferujemy szeroki wybór artykułów, poruszających tematy zarówno z branży deweloperskiej, jak i z dziedziny budownictwa, architektury, architektury wnętrz czy zarządzania w biznesie.