Podyplomowe studia deweloperskie

Image description
Studia, realizowane w systemie dwusemestralnym, dedykujemy nie tylko dzisiejszym absolwentom uczelni wyższych, ale również kadrze zarządzającej i obecnym pracownikom firm deweloperskich, którzy chcą podnieść swoje kompetencje.

W szerokim wachlarzu oferty edukacyjnej znajdują się zajęcia związane z aspektami prawnymi, ogólną wiedzą menadżerską oraz specjalistyczną z zakresu przygotowania i prowadzenia inwestycji mieszkaniowych. Pierwszy semestr, poświęcony zagadnieniom teoretycznym, ma na celu poszerzenie wiedzy naukowej niezbędnej do prawidłowego wypełniania obowiązków. Drugi semestr składa się w głównej mierze z warsztatów, których zadaniem jest przekucie zdobytej wiedzy merytorycznej na praktyczne aspekty działalności deweloperskiej. Taka konstrukcja toku studiów sprawia, że absolwent, kończąc swoją edukację, jest szeroko wykwalifikowanym specjalistą.

Studia deweloperskie wykształcą Państwa w zakresie:
1. Prawnych aspektów projektu deweloperskiego;
2. Problematyki polskiego rynku nieruchomości;
3. Analizy strategicznej;
4. Zarządzania oraz tworzenia biznes planów;
5. Finansowania przedsięwzięć. 

Więcej informacji na stronie: Podyplomowe Studia Deweloperskie