Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy, iż:
 1. Administratorem Państwa danych jest Polski Związek Firm Deweloperskich z siedzibą w Warszawie (02-566), przy Puławskiej 2, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000114107.
 2. Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane firmowe (nazwa firmy i ewentualnie stanowisko), dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej i numer telefonu).
 3. W razie wyrażenia odpowiednich zgód, Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać:
  1. w celu przesyłania Państwu naszego newslettera , w tym m.in. przekazywania bieżących informacji, które mogą mieć znaczenie dla Państwa działalności, czy informowania Państwa wydarzeniach, które organizuje Polski Związek Firm Deweloperskich (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. w celu kontaktu drogą elektroniczną z Państwem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),,
  3. w celu kontaktu telefonicznego z Państwem, w tym w celu informowania o szkoleniach bądź innych wydarzeniach organizowanych przez Polski Związek Firm Deweloperskich (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane także w następującym celu:
  1. analitycznym, w tym dotyczący statystyki – będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. archiwalnym – będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes.
 6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przestaniemy wówczas przetwarzać Państwa dane w opisanych powyżej celach,  chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie  uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane  będą  nam  niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do otrzymywania newslettera, wiadomości elektronicznych lub kontaktu telefonicznego z Państwem.
 8. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia, wnoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania.
 9. Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Polski Związek Firm Deweloperskich.
 10. Państwa dane przechowywać będziemy przez okres do wycofania zgody na ich przetwarzanie, bądź do momentu, gdy okażą się one nieaktualne.
 11. W sytuacji, gdy będą chcieli Państwo skorzystać z przysługujących uprawnień w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w tym z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym biurem pod adresem e-mail: biuro@pzfd.pl lub pisemnie na adres: Polski Związek Firm Deweloperskich, Puławska 2, 02-566 Warszawa.