Rośnie liczba mieszkań oddanych do użytkowania

22 lipca 2021
construction silhouette
Według wstępnych danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny, między styczniem, a czerwcem 2021 roku oddano do użytkowania 105,4 tys. mieszkań, tj. o 8,6% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 60,5 tys. mieszkań – o 3,3% mniej niż w analogicznym okresie 2020 r., natomiast inwestorzy indywidualni – 42,5 tys. mieszkań, tj. o 30,0% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 97,7 % ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 2 427 mieszkań (1 771 przed rokiem).