Serce dla Powstańców – dołącz do zbiórki

Jak co roku wraz z Fundacją Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego planujemy podarować Powstańcom Warszawskim świąteczne paczki. [br][br]