Polski Związek Firm Deweloperskich regularnie organizuje Grupy Tematyczne, czyli cykliczne szkolenia dla pracowników firm członkowskich, zrzeszonych w naszej organizacji. Szkolenia mają dostarczać specjalistom z różnych działów, platformę do wymiany wiedzy, doświadczeń i opinii i przyjmują formę uwzględniającą potrzeby uczestników spotkań (wykłady, analiza aktów prawnych i zachodzących zmian, analiza przypadków, dyskusje). Prelegentami spotkań są uznani eksperci w danej dziedzinie.

Obecnie PZFD prowadzi sześć Grup Tematycznych – Grupę Prawną, Grupę Marketingową, Grupę Techniczną, Grupę Finansową, Grupę Komercyjną oraz Grupę Menedżerską. Spotkania odbywają się w największych miastach w Polsce – w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie czy we Wrocławiu.

Podsumowanie grup tematycznych
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach PZFD