Split payment, biała lista podatników, istotne zmiany w podatkach oraz należyta staranność w transakcjach krajowych

27 sierpnia 2019
Kraków

Tematyka

Split payment, biała lista podatników, istotne zmiany w podatkach oraz należyta staranność w transakcjach krajowych.

Szczegóły

 1. Obowiązkowy split payment
 • Finalne brzmienie przepisów wchodzących w życie
 • Zastąpienie odwrotnego obciążenia obowiązkowym split paymentem od 1 września 2019 r.
 • Główne założenia split paymentu
 • Sankcje związane z obowiązkowym split paymentem
 • Split payment w budowlance – odejście od koncepcji podwykonawcy
 • Przepisy przejściowe
 • Jak się przygotować na obowiązkowy split payment w branży budowalnej?
 1. Biała lista podatników
 • Finalne brzmienie przepisów wchodzących w życie
 • Biała lista podatników podstawowe założenia
 • Informacje o podmiotach zawarte w białej liście podatników
 • Zasady działania białej listy podatników
 • Sankcje związane z białą listą podatników
 • Ustalenie dodatkowego przychodu
 • Możliwości ograniczenia sankcji
 1. Inne zmiany w podatkach 2019 r.
 • Podatek u źródła – WHT
 • Zmiany w zakresie stawki 8% w branży budowlanej
 • Obniżony PIT – osoby do 26 r. ż.
 • Kasy online
 • Matryca VAT
 1. Należyta staranność w transakcjach krajowych
 • Czym jest należyta staranność?
 • Metodyki należytej staranności
 • Procedury w zakresie należytej staranności
 • Kontrole w zakresie należytej staranności

Prelegentka szkolenia: 

mec. Agnieszka Binkowicz – radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Od wielu lat z powodzeniem i pasją prowadzi szkolenia podatkowe dla przedsiębiorców, jest także wykładowcą akademickim. Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie praktyczne, które zdobyła pracując zarówno jako wewnętrzny doradca podatkowy w dużych korporacjach międzynarodowych, jak również w firmie konsultingowej Deloitte. Obecnie prowadzi własną kancelarię podatkowo – prawną. Jest zwolennikiem stosowania w podatkach zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” dlatego uważa, że nieodzownym elementem zarządzania ryzykiem podatkowym w każdym przedsiębiorstwie są systematyczne szkolenia kadry zaangażowanej w rozliczenia podatkowe.

Limit miejsc na firmę: 3 osoby

Informujemy, że szkolenie jest bezpłatne dla wszystkich firm deweloperskich, także tych niezrzeszonych w PZFD.

Zapisy: biuro@pzfd.pl