Należyta staranność i najnowsze objaśnienia podatkowe

16 stycznia 2020
Warszawa

Tematyka

Należyta staranność i najnowsze objaśnienia podatkowe.

Pierwsze spotkanie w nowym roku rozpoczniemy od omówienia objaśnień podatkowych do obowiązkowego split paymentu oraz Białej listy, które zostały opublikowane przed Świętami, a w których MF przedstawił kilka ciekawych dla podatników rozwiązań, których próżno poszukiwać w przepisach. Biorąc jednak pod uwagę moc ochronną objaśnień podatkowych, będą one niezwykle istotne w codziennej praktyce stosowania prawa.
Następnie w kompleksowy sposób omówimy kwestię należytej staranności w podatku VAT, jak również należytą staranność na gruncie innych podatków (WHT, CIT).
Zagadnienia związane z należytą starannością (a dokładnie jej brakiem ) stanowią przedmiot coraz częstszych kontroli przeprowadzanych przez organy podatkowe. Podczas spotkania omówimy praktyczne aspekty związane z należytą starannością oraz wdrażaniem procedur dochowania należytej staranności w przedsiębiorstwach.

Agenda szkolenia: 

1 . Objaśnienia podatkowe – obowiązkowy split payment i biała lista
2 . Należyta staranność w VAT:
–  Czym jest należyta staranność?
–  Metodyki należytej staranności
–  Procedury w zakresie należytej staranności
–  Kontrole w zakresie należytej staranności
–  Najnowsze orzecznictwo
3 . Należyta staranność na gruncie innych podatków

Prelegentka szkolenia: 

mec. Agnieszka Binkowicz – radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Od wielu lat z powodzeniem i pasją prowadzi szkolenia podatkowe dla przedsiębiorców, jest także wykładowcą akademickim. Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie praktyczne, które zdobyła pracując zarówno jako wewnętrzny doradca podatkowy w dużych korporacjach międzynarodowych, jak również w firmie konsultingowej Deloitte. Obecnie prowadzi własną kancelarię podatkowo – prawną. Jest zwolennikiem stosowania w podatkach zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” dlatego uważa, że nieodzownym elementem zarządzania ryzykiem podatkowym w każdym przedsiębiorstwie są systematyczne szkolenia kadry zaangażowanej w rozliczenia podatkowe.

Zapisy: biuro@pzfd.pl