Opodatkowanie spółek komandytowych CIT-em

12.10.2020, 11:00-13:00

Tematyka:

W związku z ogłoszeniem w dniu wczorajszym przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, iż Rada Ministrów po konsultacjach społecznych przyjęła i skierowała do Sejmu dwa projekty ustaw podatkowych dotyczących objęcia opodatkowaniem CIT spółek komandytowych oraz podniesienia do 100.000,00 zł limitu przychodu umożliwiającego skorzystanie z tzw. „estońskiego CIT”, proponujemy zorganizowanie dodatkowego webinaru dla grupy finansowej, którego głównym celem będzie:

  • Omówienie obydwu projektów ustaw w kształcie skierowanym do Sejmu 
  • Wskazanie na wąski zakres stosowania „estońskiego CIT” w branży deweloperskiej 
  • Omówienie praktycznych aspektów wprowadzenia wskazanych regulacji, jak również wskazanie ryzyk związanych z planowanymi restrukturyzacjami (przekształceniami, likwidacjami itp.) 

Prelegentka:

mec. Agnieszka Binkowicz – radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Od wielu lat z powodzeniem i pasją prowadzi szkolenia podatkowe dla przedsiębiorców, jest także wykładowcą akademickim. Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie praktyczne, które zdobyła, pracując zarówno jako wewnętrzny doradca podatkowy w dużych korporacjach międzynarodowych, jak również w firmie konsultingowej Deloitte. Obecnie prowadzi własną kancelarię podatkowo – prawną. Jest zwolennikiem stosowania w podatkach zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” dlatego uważa, że nieodzownym elementem zarządzania ryzykiem podatkowym w każdym przedsiębiorstwie są systematyczne szkolenia kadry zaangażowanej w rozliczenia podatkowe. 

Rejestracja: biuro@pzfd.pl