Jak wyjść z kryzysu silniejszym? Najnowsze rozwiązania prawno-finansowe, wspomagające przedsiębiorców.

Tematyka:

Jak wyjść z kryzysu silniejszym? Najnowsze rozwiązania prawno-finansowe, wspomagające przedsiębiorców.

Zagadnienia:

Rozwiązania tarczy antykryzysowej 3.0 i 4.0. 
  • Najistotniejsze modyfikacje w stosunku do tarczy antykryzysowej 1.0. i 2.0. 
  • Nowe zasady dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP – bez konieczności obniżania wymiaru czasu pracy lub wprowadzania przestoju ekonomicznego. 
  • Kredyty z dopłatami. 
  • Istotne zmiany w zakresie prawa pracy. 
  • Jak określić spadek obrotów spowodowany COVID-19 warunkujący otrzymanie wsparcia? 
  • Jak określić czy przedsiębiorca znajdował się w trudnej sytuacji na dzień 31 grudnia 2019 r. i czy to wyklucza wsparcie? 
  • Limity pomocy publicznej oraz pomocy de minimis 

Tarcza antykryzysowa  Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) 
  • Tarcza PFR  dla MŚP w praktyce. 
  • Tarcza PFR dla Dużych Firm – zakres wyłączenia deweloperów z pomocy. 
  • Jak określić status MŚP? 

Zmiany podatkowe w 2020 r. 

Prelegentka:

Agnieszka Binkowicz –  – radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Od wielu lat z powodzeniem i pasją prowadzi szkolenia podatkowe dla przedsiębiorców, jest także wykładowcą akademickim. Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie praktyczne, które zdobyła, pracując zarówno jako wewnętrzny doradca podatkowy w dużych korporacjach międzynarodowych, jak również w firmie konsultingowej Deloitte. Obecnie prowadzi własną kancelarię podatkowo – prawną. Jest zwolennikiem stosowania w podatkach zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” dlatego uważa, że nieodzownym elementem zarządzania ryzykiem podatkowym w każdym przedsiębiorstwie są systematyczne szkolenia kadry zaangażowanej w rozliczenia podatkowe.

Rejestracja: biuro@pzfd.pl