Wybrane aspekty podatkowe przy projektach infrastrukturalnych towarzyszących inwestycjom deweloperskim

31.05.2022, 11:00-13:00

SZKOLENIE STACJONARNE – WARSZAWA

Temat:

Wybrane aspekty podatkowe przy projektach infrastrukturalnych towarzyszących inwestycjom deweloperskim

Zakres tematyczny:
  • opodatkowanie VAT wpłat otrzymanych od inwestorów tytułem zwrotu kosztu odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości
  • sposób rozliczenia wydatków na infrastrukturę publiczną/obcą dla celów CIT
  • cost segregation a nakłady na infrastrukturę publiczną/obcą
  • podatek od nieruchomości a nakłady na infrastrukturę publiczną/obcą
  • zasady rozliczania kosztów finansowania projektów infrastrukturalnych w oparciu o orzecznictwo

Prelegenci:
Bartosz Bogdański – doradca podatkowy i partner w MDDP. Ekspert w zakresie podatku VAT z ponad 20-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku VAT dla branży nieruchomości. Ma szerokie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów z sektora finansowego.

Katarzyna Kozakowska – doradca podatkowy i starszy menedżer w Zespole Nieruchomości MDDP. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatków międzynarodowych dla branży nieruchomościowej. Posiada szerokie doświadczenie w projektach dotyczących nabywania i zbywania aktywów/udziałów oraz struktur międzynarodowych.

Rafał Kran – doradca podatkowy i starszy menedżer w Zespole Nieruchomości MDDP. Ekspert w obszarze podatku od nieruchomości oraz podatku od przychodów z budynków (tzw. podatek minimalny). Doradza klientom z branży nieruchomości w zakresie bieżących rozliczeń podatkowych.

Lokalizacja:

Hotel Mercury Krucza 28, Warszawa

Rejestracja: Strefa PZFD