Raportowanie schematów podatkowych

26 września 2019
Warszawa 

Tematyka

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Opis

Od 1 stycznia 2019 r. na podatnikach ciąży obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) a na niektórych także obowiązek wdrożenia dedykowanej procedury MDR. Obydwie czynności są obwarowane znacznymi karami jednak pomimo stosowania przepisów już przez kilka miesięcy, wciąż większość podatników boryka się z problemami interpretacji przepisów i nie jest pewna czy w prawidłowy sposób wypełnia nałożone na nich obowiązki. Ponieważ przepisy funkcjonują już od kilku miesięcy jest to dobry moment aby przyjrzeć się tematowi z perspektywy codziennej praktyki. Dlatego też najbliższe spotkanie poświecimy na kompleksowe omówienie zagadnień związanych z raportowaniem schematów podatkowych a w szczególności przyjrzymy się aspektom praktycznym raportowania MDR.

Agenda

– Obowiązek raportowania schematów podatkowych
– Czym jest schemat podatkowy?
– Rodzaje schematów podatkowych
– Kwalifikowany korzystający
– Kryterium głównej korzyści / cechy rozpoznawcze
– Od kiedy należy raportować schematy podatkowe?
– Kto ma obowiązek raportowania?
– Ogólne zasady raportowania schematów podatkowych
– Techniczne aspekty raportowania
– Wewnętrzna procedura MDR
– Kto powinien posiadać procedurę MDR?
– Praktyczne aspekty raportowania MDR

Prelegentka szkolenia: 

mec. Agnieszka Binkowicz – radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Od wielu lat z powodzeniem i pasją prowadzi szkolenia podatkowe dla przedsiębiorców, jest także wykładowcą akademickim. Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie praktyczne, które zdobyła pracując zarówno jako wewnętrzny doradca podatkowy w dużych korporacjach międzynarodowych, jak również w firmie konsultingowej Deloitte. Obecnie prowadzi własną kancelarię podatkowo – prawną. Jest zwolennikiem stosowania w podatkach zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” dlatego uważa, że nieodzownym elementem zarządzania ryzykiem podatkowym w każdym przedsiębiorstwie są systematyczne szkolenia kadry zaangażowanej w rozliczenia podatkowe.

Informujemy, że szkolenie jest bezpłatne dla wszystkich Członków Firm zrzeszonych w PZFD.

Zapisy: biuro@pzfd.pl