Optymalizacja kluczowych procesów na styku sprzedaży i marketingu

22 lipca 2019 

Gdańsk

Tematyka

Optymalizacja kluczowych procesów na styku sprzedaży i marketingu – co i jak mierzyć, aby mieć pewność że nie wylewamy dziecka z kąpielą. 

Prelegenci szkolenia: 

Artur Kosiek, Ekspert w dziedzinie organizacji i zarządzania procesami sprzedaży, z 25-letnim doświadczeniem w firmach z branży IT. 
“Jak nie wyważać otwartych drzwi, czyli jak metodologie stosowane w dużych korporacjach mogą pomóc poukładać biznes deweloperski nawet przy niewielkiej skali.”

Marian Bruliński, Wiceprezes Zarządu w obido 
“Efektywne, a nie efektowne. Nowoczesne narzędzia marketingowe, a codzienna praktyka w biurze sprzedaży – case study.”

Paweł Gniadkowski, CEO, Technology Director w obido 
“Jak konstruować komunikaty żeby dotrzeć do właściwych klientów? – wnioski z analiz kampanii marketingowych 350 inwestycji deweloperskich.”

Zapisy: biuro@pzfd.pl