Szkolenie z gen. Romanem Polko. Przywództwo niezależnie od miejsca boju. Lider na polu bitwy.

27 maja 2019 

Warszawa

Tematyka

Szkolenie z gen. Romanem Polko. Przywództwo niezależnie od miejsca boju. Lider na polu bitwy.

Szczegółowa agenda

Nowy cykl szkoleń – Grupa Menedżerska dedykowana jest członkom zarządu i kadrze zarządzającej firm deweloperskich, zrzeszonych w PZFD. Tematyka szkoleń dotyczyć będzie kwestii budowania i zarządzenia zespołem, metod motywowania pracowników, doskonalenia umiejętności menadżerskich, rozwoju zdolności przywódczych, itp.

Prelegent szkolenia: 

gen. Roman Polko –  generał dywizji Wojska Polskiego, oficer dyplomowany wojsk powietrznodesantowych i sił specjalnych, doktor nauk wojskowych w specjalności kierowanie organizacją.

Zapisy: biuro@pzfd.pl