Rynek mieszkaniowy – na czym oprzeć prognozowanie na przyszłość? – webinar z JLL

8 kwietnia 2020 11:00 – 12:30 CEST 

Tematyka:

Rynek mieszkaniowy – na czym oprzeć prognozowanie na przyszłość? – webinarium z JLL

Opis webinarium:

Spotkanie dedykowane kadrze zarządzającej firm deweloperskich. Przedstawiciele firmy doradczej JLL przedstawią swoje spojrzenie na czynniki, które determinują obecnie zmiany na rynku mieszkaniowym oraz przeanalizują scenariusze, z którymi możemy mieć do czynienia w nadchodzących miesiącach. 

Prelegenci webinarium: 

  • Kazimierz Kirejczyk, wiceprezes JLL 
  • Katarzyna Kuniewicz, Dyrektor Działu Badań Rynku Mieszkaniowego JLL 
  • Paweł Sztejter, Dyrektor Działu Mieszkaniowego JLL 

Informujemy, że spotkanie posiada limit 65 miejsc i jest przeznaczone wyłącznie dla Członków PZFD. Uczestnictwo wymaga rejestracji i będzie ograniczone do max. 2 reprezentantów jednej firmy.

Zapisy będą dostępne w Strefie Członkowskiej PZFD 

WAŻNE! 
Rejestracja możliwa po wciśnięciu przycisku „Register” po lewej stronie.Proszę nie wypełniać pól po prawej stronie.