grupa-prawna

Grupa Prawna

Jedna z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych Grup Tematycznych, organizowanych przez PZFD. Jej uczestnikami są pracownicy, świadczący usługi prawne na rzecz przedsiębiorstw z branży deweloperskiej. Szkolenia Grupy Prawnej to okazja do dyskusji na temat różnorodnych problemów prawnych, pojawiających się na drodze deweloperów oraz szansa na omówienie sposobów radzenia sobie z nimi i przygotowanie się do zmian. Gośćmi i prelegentami Grup Prawnych są często reprezentacje środowisk bankowych, notarialnych, a także przedstawiciele administracji rządowej.

Najbliższe szkolenia

Data Godzina Temat Prelegent Miejsce
5 listopada 2021 10:00 - 13:00 Nowa ustawa deweloperska Konrad Płochocki, Przemysław Dziąg, dr Joanna Barzykowska online

Szkolenia zrealizowane

Data Godzina Temat Prelegent Miejsce
19 października 2021 10:00 - 12:00 Jak postępować z roszczeniami wykonawców z tytułu wzrostów cen materiałów – jak się przed nimi bronić oraz o czym pamiętać przy zmianie umowy? prof. Przemysław Drapała, Mariusz Nowakowski Online
15 października 2021 11:00 - 15:00 Nowa ustawa deweloperska Konrad Płochocki, Przemysław Dziąg Poznań
8 października 2021 11:00 - 15:00 Nowa ustawa deweloperska Konrad Płochocki, Przemysław Dziąg, Joanna Barzykowska Łódź
13 września 2021 11:00 - 15:00 Nowa ustawa deweloperska Konrad Płochocki, Przemysław Dziąg Kraków
30 sierpnia 2021 11:00 - 15:00 Nowa ustawa deweloperska Konrad Płochocki, Przemysław Dziąg Sopot
27 sierpnia 2021 11:00 - 15:00 Nowa ustawa deweloperska Konrad Płochocki, Przemysław Dziąg Wrocław
3 sierpnia 2021 11:00 - 15:00 Nowa ustawa deweloperska Konrad Płochocki, Przemysław Dziąg Warszawa
20 lipca 2021 10:00 - 12:00 Nowa ustawa deweloperska Konrad Płochocki, Przemysław Dziąg Warszawa
6 lipca 2021 11:00 - 13:00 Konferencja z udziałem Minister Anny Korneckiej Minister Anna Kornecka, mec. Joanna Barzykowska, mec. Przemysław Dziąg Online
15 czerwca 2021 11:00 - 13:00 Obrót częściami wspólnymi budynków wielorodzinnych Michał Gliński, Sylwia Moreu-Żak Online
22 kwietnia 2021 11:00 - 13:00 Obrót nieruchomościami rolnymi w 2021 r. i realizacja inwestycji na takich terenach – zagadnienia prawne i podatkowe Michał Urbański, Magdalena Zasiewska Online
1 kwietnia 2021 11:00 - 13:00 Odpowiedzialność odszkodowawcza, a wady lokalu. Katarzyna Augustyniak Online
2 marca 2021 11:00 - 13:00 Warunki zabudowy a tworzenie i zmiany planów miejscowych. Warunki zabudowy na część działki i na gruntach rolnych Sędzia Mirosław Gdesz Online
26 lutego 2021 11:00 - 12:30 Nowelizacja Ustawy Deweloperskiej – najważniejsze założenia projektu mec. Konrad Płochocki, mec. Przemysław Dziąg Online
17 lutego 2021 11:00 - 13:00 Rękojmia przy umowach deweloperskich Katarzyna Augustyniak Online
27 stycznia 2021 11:00 - 13:00 Nowe zasady obliczania powierzchni użytkowych, w tym dotyczących lokali mieszkalnych. Zastąpienie normy PN – ISO 9836:1997 normą PN – ISO 9836:2015. dr Joanna Barzykowska, adw. Michał Rutkowski, dr inż. arch. Piotr Żabicki Online
8 grudnia 2020 11:00 - 13:00 Cyfryzacja procesu budowlanego i planowania przestrzennego Joanna Dziedzic-Bukowska Online
3 listopada 2020 11:00 - 13:00 Podziały i scalenia nieruchomości Sędzia Mirosław Gdesz Online
27 października 2020 11:00 - 13:00 Prawo budowlane Radca prawny Joanna Sebzda – Załuska Online
7 października 2020 11:00 - 12:30 Strategie prawne odstąpienia i obrony przed odstąpieniem od umów deweloperów z wykonawcami robót budowlanych i umów związanych z nabywaniem nieruchomości. Prof. Przemysław Drapała, adw. Michał Urbański Online
2 września 2020 11:00 - 14:00 Nowelizacja Prawa budowlanego – co czeka uczestników procesu inwestycyjnego od 19 września 2020 r. Joanna Sebzda-Załuska Online
20 sierpnia 2020 11:00 - 12:30 Nowelizacja ustawy deweloperskiej – UOKiK nie odpuszcza! PZFD Online
18 czerwca 2020 12:00 - 13:30 Czy Twoją inwestycję może kupić PFR Nieruchomości? PFR Nieruchomości Online
16 czerwca 2020 12:00 - 13:30 Zabudowa śródmiejska Mariusz Ścisło Online
26 maja 2020 11:00 - 12:00 Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich. Wpływ stanu epidemii na treść postanowień umownych. Dorota Karczewska Online
21 maja 2020 10:00 - 12:00 Nowelizacja prawa budowlanego z dnia 13 lutego 2020 r. oraz zmiany wynikające z tarczy antykryzysowych adw. dr Lucyna Staniszewska, apl. radc. Aleksander Moroz Online
12 maja 2020 11:00 - 12:30 Stosunek pracy w czasie epidemii COVID-19 – jakimi narzędziami z prawa pracy i tarczy antykryzysowej dysponuje pracodawca? Izabela Dziubak-Napiórkowska Online
5 maja 2020 11:00 - 12:30 RODO / ODO kontra Covid-19. 4 lata RODO krótkie podsumowanie Anna Buczyńska - Borowy Online
5 maja 2020 14:30 - 16:00 Wideokonferencja Członków Build Europe Członkowie Build Europe Online
30 kwietnia 2020 12:00 - 13:30 Jak otrzymać PnU w czasie COVID-19 Konrad Płochocki i Przemysław Dziąg Online
27 kwietnia 2020 12:00 - 14:00 Opóźnienia, ryzyko upadłości i restrukturyzacji w relacjach z wykonawcami i podwykonawcami w kontekście Covid-19 Przemysław Drapała i Wojciech Bazan Online
23 kwietnia 2020 14:00 - 15:00 Wideokonferencja z estońskim notariatem. Elektroniczne akty prawne i podpisywanie umów Katrin Sepp i Anton Nikitin Online
6 kwietnia 2020 14:00 - 15:00 Funkcjonowanie notariuszy w stanie epidemii Notariusze Online
31 marca 2020 14:00 - 15:30 Wpływ aktualnego stanu epidemicznego na prawa i obowiązki stron umów o roboty budowlane Przemysław Drapała Online
30 marca 2020 11:00 - 12:30 Wpływ koronawirusa na umowy deweloperskie Jacek Łubecki Online
6 marca 2020 11:00 - 15:00 Zmiany w prawie budowlanym i klauzule abuzywne w umowach deweloperskich Lucyna Staniszewska i Katarzyna Augustyniak Kraków
28 stycznia 2020 11:00 - 15:00 Status strony w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na budowę Joanna Dziedzic-Bukowska Warszawa
21 listopada 2019 11:00 - 15:00 Odpowiedzialność cywilna, czynniki ryzyka i możliwe zabezpieczenia w procesie inwestycyjnym Eksperci UNIQA Poznań
2 października 2019 11:00 - 13:00 Działania Polskiego Związku Firm Deweloperskich w sferach inwestycji condo– i aparthotelowych Mateusz Stachewicz Warszawa
27 września 2019 11:00 - 15:00 Podsumowanie działań prawnych Polskiego Związku Firm Deweloperskich i zmian legislacyjnych w 2019 roku Katarzyna Kuniewicz Kraków
22 sierpnia 2019 11:00 - 15:00 Decyzje środowiskowe, prawo wodne i prawne aspekty remediacji gruntów Piotr Otawski Gdańsk
30 lipca 2019 11:00 - 14:00 Problemy w toku procesu inwestycyjnego Przemysław Dziąg Warszawa
18 czerwca 2019 11:00 - 15:00 Wzorce umowne i niedozwolone klauzule w umowach oraz zgody wodnoprawne i decyzje środowiskowe Piotr Otawski Warszawa
16 kwietnia 2019 11:00 - 16:00 Szacowanie ryzyka dla ochrony danych osobowych – od notyfikacji do oceny ryzyka Anna Buczyńska Borowy Warszawa
19 marca 2019 11:00 - 15:00 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności oraz aktualizacja bieżących zagadnień prawnych Konrad Płochocki Gdańsk
26 lutego 2019 10:00 - 15:00 Ryzyka prawne deweloperów w relacjach z wykonawcami i podwykonawcami Przemysław Drapała Warszawa
11 lutego 2019 15:00 - 17:30 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności oraz aktualizacja bieżących zagadnień prawnych Konrad Płochocki Poznań
11 stycznia 2019 11:00 - 16:00 Aktualności związane z RODO Anna Buczyńska Borowy Warszawa

Przykładowa tematyka szkoleń

1. Rewolucyjne zmiany w prawie o ochronie danych osobowych.
2. Zagrożenia wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Znaczenie ustawy o kredycie hipotecznym dla branży deweloperskiej.
4. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.
5. Nowe zasady wycinki drzew dla przedsiębiorców
6. Negocjacje umowy cesji z bankiem z perspektywy dewelopera.
7. Główne problemy i zagrożenia tzw. ustawy inwestycyjnej i postulowane kierunki zmian w projekcie.
8. 5-letnia rękojmia oraz gwarancja. Rewolucja czy ewolucja?
9. Relacja ustawy o prawach konsumenta do ustawy deweloperskiej.
10. Specustawa mieszkaniowa – praktyczne aspekty dla branży.
11. Projekt nowelizacji Ustawy deweloperskiej przygotowany przez UOKiK.