Aktualności związane z RODO

11 stycznia 2019 

Warszawa

Tematyka

Aktualności związane z RODO. 

Prelegenci szkolenia: 

  • Co nowego i na co szczególnie zwrócić uwagę w przepisach prawa w zakresie ODO?
Sprostowanie do RODO / Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 / Ustawa o zmianie ustaw w obszarze ODO / Komunikat PUODO w sprawie DPIA 

  • Działania front office: 
Profesjonalna komunikacja marketingowa vs. ODO jeszcze raz / Polityki prywatności Polityki cookies / Obowiązki informacyjne / Przekazywanie danych do państwa trzeciego / oraz wiele innych 

  • Działania back office: 
Czy na pewno jestem ADO i za co odpowiadam? / Współadministrowanie i wspólne uzgodnienia! / Proces powierzenie przetwarzania i najczęściej popełniane błędy / Grupa przedsiębiorstw – czy na pewno? / Realizacja zasady PBD / ODO w IT na poziomie software i hardware / Identyfikacja zbiorów danych osobowych – jak, kiedy i w jakim celu? / Obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych i jego zadania! / Audyt niezależny (wewnętrzny i zewnętrzny) 

  • MUST HAVE: 
Szacowanie ryzyka Must Have!!! / Rejestr czynności przetwarzania (RCP) / Rejestr kategorii czynności przetwarzania / DPIA / Zgłaszanie naruszeń przez użytkowników danych / Rejestr naruszeń/incydentów /  Ujawnianie danych osobowych – Rejestr ujawnień / Polityki ochrony danych 

Prelegent szkolenia

Anna Buczyńska Borowy – Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes Zarządu Fundacji im. Józefa Wybickiego działającej na rzecz obrony prywatności, godności i praw człowieka, Członek Komitetu ds. ODO w Krajowej Izbie Gospodarczej, Data Protection Officer, Wykładowca akademicki oraz uniwersytecki w zakresie ODO, Ekspert w obszarze szacowania ryzyka dla ochrony danych, Audytor niezależny w zakresie ODO.

Zapisy: biuro@pzfd.pl