Status strony w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na budowę

28 stycznia 2020

Warszawa

Tematyka

Status strony w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na budowę.

Agenda szkolenia: 

  • Kto jest stroną postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na budowę (różnice w ocenie posiadania interesu prawnego)?
  • Obszar oddziaływania inwestycji (z uwzględnieniem ostatniego projektu nowelizacji prawa budowlanego) jako kryterium oceny posiadania przymiotu strony.
  • Przykłady przepisów, z których można wywieść interes prawny.
  • Etapy badania przez organ interesu prawnego uczestników postępowania.
  • Wnioski o dopuszczenie do udziału w charakterze strony członków Wspólnot Mieszkaniowych i członków Spółdzielni Mieszkaniowych.
  • Skutki braku wykazania interesu prawnego.
  • Możliwość uchylenia ostatecznych decyzji WZ i pozwoleń na budowę ze względu na złe ustalenie kręgu stron postępowania (etapy postępowania wznowieniowego).
  • Problemy organów i deweloperów w zakresie ustalania kręgu stron postępowania (śmierć strony, brak informacji o następcach prawnych, zmiana adresu zamieszkania, obowiązek ustanowienia kuratora spadku, niezasadne zawieszenie postępowania).

Prelegentka szkolenia: 

Joanna Dziedzic-Bukowska – doktor nauk prawnych, radca prawny prowadząca kancelarię specjalizującą się w sprawach z zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego. Wykładowca w wyższej szkole, trener, członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich. Orzecznik z trzynastoletnim stażem pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w wydziale zajmującym się m.in. kontrolą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzjami o warunkach zabudowy oraz pozwoleniami na budowę. Autorka licznych publikacji, w tym artykułów i głosów związanych z tematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego. Współautorka Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Leksykonu prawa budowlanego, planowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami.

Zapisy: biuro@pzfd.pl